Per què certificar-se?

La Certificació ecològica garanteix que els productes han sigut produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han sigut controlats en tot el seu procés de producció, preparació, envasament i comercialització.
Tots els operadors ecològics són inspeccionats almenys una vegada a l’any.
El control cobreix qualsevol etapa, des de la producció primària d’un producte ecològic fins al seu emmagatzematge, transformació, transport, venda i subministrament al consumidor final i, quan corresponga, les activitats d’etiquetatge, publicitat, importació, exportació i subcontractació.

Abans de comercialitzar un producte com a ecològic o en conversió, tot operador que produïsca, elabore, emmagatzeme o import d’un tercer país productes o que comercialitze aquests productes deurà:
a) notificar la seua activitat a la CCAA on es realitza la mateixa, en el cas de la Comunitat Valenciana al CAECV.
b) sotmetre la seua empresa al règim de control, establit pel CAECV sobre la base de la normativa.

Sota l’actual normativa de producció ecològica:
SÓN CERTIFICABLES,
a) els productes agraris vius o no transformats;
b) els productes agraris transformats destinats a ser utilitzats per a l’alimentació humana;
c) els pinsos;
d) el material de reproducció vegetativa i llavors per a cultiu.

Els llevats destinats al consum humà o animal.

NO SÓN CERTIFICABLES
Els productes de la caça i de la pesca d’animals salvatges no es consideraran producció ecològica.
Les activitats de restauració col·lectiva tampoc s’inclouen en l’àmbit d’aplicació.
El 14.06.2018 va ser publicat en nou Reglament (UE) 2018/848 del Parlament europeu i del Consell que substituirà a l’actual Reglament (CE) 834/2007, i que entre altres novetats, àmplia l’àmbit d’aplicació. Si bé va entrar en vigor al cap de tres dies de la seua publicació i serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2021, estem a l’espera de les corresponents disposicions d’aplicació.

© 2004-2019, COMITÈ D’AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Tel. 96 253 82 41/ Fax. 96 255 80 23 - Calle Tramontana, 16 - Edificio C.T.H. - caecv@caecv.com 46240 Poligono Ciudad de Carlet, Carlet (VALENCIA).

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies