Política de Privacitat

INTRODUCCIÓ

La present política de privacitat és una declaració per part del responsable sobre la informació de caràcter personal tractada a través de la seua pàgina web.

Les dades personals sol·licitades a través dels diferents formularis o registres de la pàgina web seran tractats de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, UE 2016/679 (d’ara en avant, RGPD).

 ÀMBITO D’APLICACIÓ

Esta política s’aplica al tractament automatitzat (mitjançant formularis i registres electrònics) i no automatitzat (mitjançant documentació descarregable des de la pàgina web) de dades personals realitzades a través de la seua pàgina web.

 RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Esta Política de Privacitat descriu les normes i procediments relatius a la sol·licitud, recollida, tractament, emmagatzematge i usos de la informació de caràcter personal i és aplicable als serveis oferits pel COMITÉ D’AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CAECV) en la seua plataforma web: www.caecv.com

El CAECV, amb CIF Q9655775F, serà el responsable de tractament de les dades personals que es faciliten en la pàgina web, amb domicili en C/ Tramuntana, 16, C.P. 46240, VALÈNCIA, telèfon 962 538 241 i correu electrònic protecciondedatos@caecv.com

Les dades de contacte del delegat en protecció de dades són: dpo@caecv.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEUES DADES

El CAECV només usarà la informació de caràcter personal en virtut d’esta Política de Privacitat i, amb caràcter general, sol·licitarà el consentiment per a utilitzar la informació personal amb finalitats diferents d’aquells per als quals es van atorgar inicialment.

Al CAECV s’utilitzen i tracten les dades personals subministrades per a les següents finalitats:

  • Contacteesta secció ofereix els mitjans de contacte (telèfon, adreça, email) i un formulari de contacte per a contactar i demanar informació sobre serveis del CAECV.
    El CAECV, a través del seu web, no ven, lloga, comparteix o distribueix la informació dels seus usuaris registrats a tercers aliens. Mitjançant l’acceptació d’esta Política de Privacitat, reconeix, consent i accepta que el CAECV puga conservar i revelar les seues dades de registre i qualsevol altra informació subministrada si així ho exigeix la legislació vigent o si de bona fe considerem que l’accés, conservació o divulgació és raonablement necessària per a: (1) complir amb un procediment legal, incloent però sense cap limitació citacions per a un judici civil o criminal, ordres d’un jutjat o altres revelacions obligatòries; (2) fer complir esta Política de Privacitat; (3) respondre a reclamacions per la violació dels drets de tercers; (4) protegir els drets, propietats o seguretat del personal del CAECV dels nostres usuaris i del públic en general.

CONSERVACIÓ DE LES SEUES DADES

Al CAECV es tracten les dades personals durant els següents terminis:

  • Contacte: les dades es conservaran mentre l’interessat no manifeste el seu dret de cancel·lació.
  • Felicitacions, suggeriments i reclamacions: les dades es conservaran mentre l’interessat no manifeste el seu dret de cancel·lació, així com durant els terminis legalment previstos per a la tramitació de les reclamacions.

DECISIONS AUTOMATITZADES

El CAECV no prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seues dades personals.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

En CAECV se tratan los datos personales bajo las siguientes bases legitimadoras:

  • Consentiment: quan l’usuari de forma lliure i informada atorga la seua autorització al CAECV per al tractament de les seues dades mitjançant una clara acció afirmativa. En qualsevol cas, el consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment notificant-lo al CAECV
  • Compliment d’obligacions legals, o la realització d’actuacions d’interés públic, o en l’exercici de potestats públiques conferides al CAECV com a organisme certificador i regulador. Esta legislació pot consultar-se aquí.

CESSIONS DE LES DADES PERSONALS

Amb caràcter general, les seues dades no seran compartides amb tercers, excepte per obligacions legals expresses. Estes comunicacions de caràcter legal aniran destinades a: administració pública, organismes de la Unió Europea (quan siga procedent) i altres administracions públiques amb competència en matèria de control, certificació, representació i defensa dels productes ecològics, la investigació i la promoció respecte a estos. En cap cas seran cedits a tercers ni fets públics, excepte en els supòsits en què el consenta o participe voluntàriament.

EXERCICI DE DRETS

L’interessat podrà exercitar els seus drets sobre protecció de dades (accés, rectificació, oposició, supressió, decisions automatitzades, limitació del tractament, portabilitat) per correu electrònic en protecciondedatos@caecv.com, o per correu postal en C/ Tramuntana, 16, C.P. 46240, VALÈNCIA. Podrà requerir-se documentació que acredite la identitat del sol·licitant (còpia de l’anvers del Document Nacional d’Identitat, o equivalent, quan siga procedent i per a identificar clarament al sol·licitant). El termini de resposta màxim serà de 30 dies des de la seua recepció, podent prorrogar-se com a màxim per un termini de 2 mesos sempre que siga necessari.

En qualsevol cas, pot sol·licitar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seua pàgina web.

REGISTRES D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

De conformitat amb l’article 31.2 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, els registres d’activitats de tractament del COMITÉ D’AGRICULTURA DE LA COMUNITAT VALENCIANA són els següents:

© 2004-2019, COMITÈ D’AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Tel. 96 253 82 41/ Fax. 96 255 80 23 - Calle Tramontana, 16 - Edificio C.T.H. - caecv@caecv.com 46240 Poligono Ciudad de Carlet, Carlet (VALENCIA).

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies