Qui som?

El Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) és l’Autoritat de Control encarregada de certificar els productes agroalimentaris ecològics d’origen vegetal o animal, transformats o no, obtinguts a la Comunitat Valenciana.

 

  

El CAECV és una corporació de dret públic, dotada de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat d’obrar per al desenvolupament de les seues finalitats, que pot realitzar tota classe d’actes de gestió i administració, amb caràcter general subjecta l’activitat al dret privat, excepte en les actuacions que impliquen l’exercici de potestats o funcions públiques, en les quals ha d’ajustar-se al dret administratiu.

Per la seua banda, el servei de Qualitat Agroalimentària de la Consellería, és l’autoritat competent en producció agroalimentària ecològica.

La finalitat del CAECV ,és el control, la certificació, la representació i la defensa dels productes ecològics, així com la seua investigació i promoció.

  • El CAECV, com a entitat de gestió, exerceix les funcions de representació i defensa dels productes ecològics, així com la seua investigació i promoció.
  • El CAECV, com a autoritat de control i de certificació, exercirà la funció de control i de certificació del compliment, per part dels operadors, del Reglament del CAECV i de la normativa vigent sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, d’acord amb els criteris i principis de la norma UNE-EN ISO 17065.

 

El Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunidad Valenciana és una entitat de certificació de producte acreditada per ENAC amb acreditació Núm. 97/C-PR135.

Esta acreditació en compliment de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065 reconeix la nostra competència tècnica des de l’any 2012 i garanteix que el sistema de certificació aplicat pel CAECV es realitza de forma fiable, objectiva i imparcial. Es tradueix en un reconeixement dins i fora de la Comunidad Valenciana dels productes ecològics i del sector de l’agricultura ecològica valenciana.

Formen part del CAECV els operadors:
• Agricultors, ramaders i aqüicultors d’explotacions agropecuàries.
• Empreses d’elaboració, manipulació, envasat, emmagatzematge, exportació i/o comercializació de productes ecològics.
• Empreses importadores de països tercers.

 

© 2004-2019, COMITÈ D’AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Tel. 96 253 82 41/ Fax. 96 255 80 23 - Calle Tramontana, 16 - Edificio C.T.H. - caecv@caecv.com 46240 Poligono Ciudad de Carlet, Carlet (VALENCIA).

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies