El CAECV publica les candidatures, els censos electorals definitus i tota la informació relativa a la convocatòria d’eleccions

El Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), d’acord amb l’Ordre 13/2021, de 31 d’agost, per la qual es convoquen eleccions per a la renovació i elecció dels vocals dels consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, publica les candidatures, els censos electorals definitus i total la informació relativa a les eleccions.
CANDIDATURES QUE SE PRESENTEN A LES ELECCIONS

Candidatura Cens A AVA-ASAJA

Candidatura Cens A COAG

Candidatura Cens A LA UNIÓ

Candidatura Cens B AVA-ASAJA

Candidatura Cens B LA UNIO

Candidatura Cens C AVA-ASAJA

Candidatura Cens C LA UNIÓ

ON SE POT VOTAR?

Disposició i adreces de les taules electorals

QUI POT VOTAR?

Cens A (productors certificats)

Cens B (empreses certifcades)

Cens C (importadors certificats)

ORDRE DE LA CONSELLERIA PER LA QUE SE CONVOQUE LES ELECCIONS AL CAECV

Orden 13/2021 per la que se convoquen eleccions