Ajudes per a la producció ecològica

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural abonarà més de 120 milions d’euros de les ajudes europees de la Sol·licitud Única, dins del marc de la Política Agrícola Comuna per a l’any 2019. Del total, més de 13 milions d’euros seran per a noves convocatòries del PDR (agricultura ecològica, zones de muntanya, i zones amb limitacions naturals). La convocatòria de 2018 per a nous titulars d’Agricultura Ecològica va partir inicialment amb 2 milions d’euros, i amb la Resolució de 15-2-2018 s’amplia amb dos milions addicionals (total, 4 milions). La convocatòria 2018 per a ajudes a Zones amb Limitacions Naturals va partir inicialment amb 1,2 milions d’euros, i amb la Resolució de 15-2-2018 s’amplia amb 1,5 milions addicionals (total, 2,7 milions). El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert fins al pròxim 30 d’abril en les oficines comarcals de la pròpia conselleria i de les entitats col·laboradores de suport al sector. A partir del 30 d’abril, podran presentar-se sol·licituds però amb penalització per dies de retard. La convocatòria amb la informació administrativa necessària es troba disponible en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 19 de febrer: http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/19/pdf/2019_1540.pdf.