BASE DE DADES DE LLAVORS I MATERIAL DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

La base de dades de llavors i material de reproducció vegetativa, limitada en aquest últim cas, de moment, a la creïlla de sembra de producció ecològica, té la seua base legal en el Reglament R(CE) 1452/2003 de la Comissió, de 14 d’agost de 2003, que regula l’ús de llavors i material de reproducció vegetativa en agricultura ecològica.

La Subdirecció General de Sistemes de Qualitat Diferenciada, adscrita a la Direcció general d’Alimentació del Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí, en compliment del que es descriu en el Reglament citat, actuarà com a gestora d’aquesta base de dades.

Els principals usuaris d’aquesta base són:

  • Els agricultors que vulguen conéixer que espècies i varietats procedents de l’agricultura ecològica estan disponibles a Espanya.
  • Els proveïdors de llavors i creïlles de sembra, que hauran d’inscriure en aquesta base les varietats de producció ecològica que desitgen comercialitzar, per a promocionar informació relativa a la zona de subministrament i la data a partir de la qual el material està disponible.
  • Les autoritats competents i els organismes de control, que trobaran en aquesta base de dades una magnífica eina de gestió per a la concessió de les autoritzacions d’ús de varietats convencionals.

Aquesta base de dades s’anirà actualitzant de forma contínua i permanent, a mesura que es vagen produint noves comunicacions de proveïdors sobre la disponibilitat de llavors i creïlles de sembra de producció ecològica. No obstant això, aquesta presentació és provisional i serà substituïda d’ací a poc temps per una altra aplicació més completa i amb mecanismes de consulta ràpids per a facilitar l’accés a la informació.

Per a més informació, així com per a poder donar d’alta llavors en la base de dades, cal dirigir-se a la següent pàgina Web del Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí.

Consulta de llavors

Llistat de Proveïdors