AUTORITZACIÓ DE NORMES EXCEPCIONALS DE PRODUCCIÓ RELACIONADES AMB CIRCUMSTÀNCIES CATASTRÒFIQUES.

FPO05113e2_20181023_fr

Antecedents

D’acord amb l’article 47 del Reglament (CE) 889/2008, l’autoritat competent en matèria de producció ecològica podrà autoritzar de manera temporal normes excepcionals de producció relacionades amb circumstàncies catastròfiques de conformitat amb l’article 22, apartat 2, lletra f) del Reglament (CE) 834/2007, en els casos de:

  1. La renovació o reconstitució d’un ramat o bandada amb animals no ecològics si no es disposa d’animals criats pel mètode ecològic en cas que una malaltia o una catàstrofe produïsquen una mortalitat elevada d’animals.
  2. La reconstitució d’abellar amb abelles no ecològiques si no es disposa de d’abellars ecològics en el cas que una malaltia o una catàstrofe produïsquen una mortalitat elevada d’abelles.

L’alimentació de les abelles amb mel ecològica, sucre ecològic o xarop de sucre ecològic en el cas que es produïsquen condicions meteorològiques excepcionals durant un període llarg o una catàstrofe que impedisquen la producció de nèctar o mel de melada.

Procediment d’actuació

L’operador que necessite d’aquesta autorització ha de sol·licitar-ho prèviament, utilitzant el model de sol·licitud que pot descarregar-se a continuació i que haurà de presentar, degudament emplenat, en el  CAECV, que la remetrà a l’autoritat competent en matèria de producció ecològica perquè siga tramitada. L’operador serà informat degudament de la resolució de la sol·licitud.

En la sol·licitud s’han de fer constar les dades del sol·licitant i, si són diferents, també les del representant davant el CAECV.

Les autoritzacions concedides hauran de guardar-se com a mínim durant cinc anys.