ElCAECVofereix diverses certificacions i serveis mitjançant acords decol·laboració, reconeixement i marques governamentals perquè els productes certificats pelCAECVes puguen vendre als principals mercats del món. 

 


CONTROL I CERTIFICACIÓ

NORMATIVA DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA DE LA UE

Reglament (CE) 834/2017 – Reglament (CE) 889/2008 –Reglament 1235/2008

Requisits exigibles a tots els productes produïts, preparats i comercialitzats en la Unió Europea o importats de països tercers per a la seua identificació com ECOLÒGICO –BIOLÒGIC – ORGÀNIC – ECO –BIO.

CAECV està autoritzat per la UE amb el codi ES-ECO-020-CV per a la realització del control i de la certificació sota la normativa de la UE.

Més informació: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming_es


CONTROL

BIOSUISSE és una norma privada de SUÏSSA.

L’organització privada BIO SUISSE és l’associació dels agricultors i les agricultores orgànics suïssos i propietària de la marca.

Bio Suisse només atorga la seua marca a productes importats si compleixen rigoroses condicions referents a la política de mercat així com estrictes disposicions tècniques i ecològiques.

CAECV realitzar el control dels requisits BioSuisse als operadors certificats pel CAECV sota el compliment de la normativa ecològica de la UE que ho sol·liciten. L’informe de control, juntament amb tota la documentació és remesa a ICBAG (entitat certificadora de BioSuisse) qui pren la decisió sobre el reconeixement.

Més informació: https://www.bio-suisse.ch/es/politicadeimportacion.php

 

KRAV és una norma privada de SUÈCIA.

El logo KRAV és reconegut en el producte ecològic per part dels suecs. És per això que nostres empreses que exporten a Suècia poden sol·licitar incloure en l’etiquetatge el logo KRAV. Per això, el CAECV, com a autoritat de control reconeguda per la UE, pot actuar com a “verificació de tercera part” i tramitar les checklist de KRAV dels “Extra-Requirements”.

Més informació: http://www.krav.se/extra-requirements-all-products