POLÍTICA DE PRIVACIDAD

RESPONSABLE
1. Identitat
Empresa: Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV)

CIF: Q9655775F.

Dir. Postal: C/Tramontana, 16. Edifici C.T.H. – 46240 Polígon Ciutat de Carlet – Carlet (València)

Telèfon: 96 253 82 41

E-mail: caecv@caecv.com

Dades de contacte del delegat en protecció de dades:
No es disposa de Delegat.

FINALITATS
2. Descripció ampliada de la finalitat/és del tractament:
Tractarem les seues dades per a dur a terme les funcions del CAECV: control, certificació, representació i defensa dels productes ecològics, la investigació i la promoció respecte a aquests

CONSERVACIÓ
3. Terminis o criteris de conservació de les dades:

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació amb l’entitat, i les regulacions legals vigents, i no se sol·licite la seua supressió per l’interessat, seran conservats conforme als terminis legals establits en matèria fiscal i comptable, prenent com a referència l’última comunicació.

DECISIONS
4. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:
L’empresa NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seues dades.

LEGITIMACIÓ
5. Legitimació per execució d’un contracte:
A causa que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte mercantil, en el qual vosté és part , es fa constar que el tipus de contracte que es tracta, és el citat contracte mercantil o la relació precontractual.
Com la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per a subscriure el citat contracte, s’informa l’interessat que està obligat a facilitar les dades personals, i així mateix que les conseqüències de no fer-ho poden suposar la no prestació del servei sol·licitat.

DESTINATARIS
6. Durant el període de durada del tractament, el CAECV no realitzarà cap cessió, excepte obligació legal, ni tampoc transferència alguna.

DRETS

L’interessat pot exercir els següents drets:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals.
 • Dret a sol·licitar la seua rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en l’Entitat estem tractant dades personals que els concernisquen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas, l’entitat, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit a CAECV – C/Tramontana, 16 Edifici C.T.H. Polígon Ciutat de Carlet – 46240 Carlet (València)

En cas que senta vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del previngut en l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vosté no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa en la següent adreça de correu electrònic de l’entitat, indicant en l’assumpte «No enviar correus».

PROCEDÈNCIA DE LES DADES
Les dades personals que tractem en el CAECV procedeixen directament de vosté o del seu representant legal
Les categories de dades que es tracten són: (No es tracten de dades especialment protegides)

 • Dades d’identificació
 • Codis o claus d’identificaci
 • Adreces postals o electròniques
 • Informació comercial
 • Dades econòmiques