Jornada sobre Normativa de Producció Vegetal Ecològica a Villena

El dimarts, 24 d’abril, a les 16:00h, tècnics del Comitè d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) impartiran una jornada sobre Normativa de Producció Vegetal Ecològica. La trobada tindrà lloc en la Cooperativa Agrícola de Villena, ubicada a la Carretera del Puerto s/n. Si vols assistir, pots incribirte punxant ací: https://goo.gl/forms/we9Rw9q9ORpWoXCx2

Ayudas para el apoyo a la certificación de la producción ecológica

El objeto de las ayudas es el de fomentar la producción ecológica en el ámbito de la Comunitat Valenciana en el programa de la calidad de los alimentos regulado en el Reglamento (CE) 834/2007, del Consejo, de 28 de junio de 2007, y en el Reglamento (CE) 889/2008, de la Comisión, de 5 de septiembre […]

Ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica

L’objecte de les ajudes és fomentar la producció ecològica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en el programa de la qualitat dels aliments regulat en el Reglament (CE) 834/2007, del Consell, de 28 de juny de 2007, i en el Reglament (CE) 889/2008, de la Comissió, de 5 de setembre de 2008, per mitjà del […]

TAULA REDONA SOBRE MILLORA I ÚS DE LLAVORS EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

El pròxim 17 d’abril, el saló d’actes de la ETSIAMN/UPV organitzarà una taula redona que analitzarà la millora i ús de llavors en producció ecològica. Els objectius d’esta jornada són donar a conèixer l’ús i millora de llavors en la producció ecològica espanyola, analitzar maneres per a impulsar l’ús de llavors de qualitat “ecològiques” i […]

Mesa redonda sobre mejora y uso de semillas en producción ecológica

El próximo 17 de abril, el salón de actos de la ETSIAMN/UPV organizará una mesa redonda que analizará la mejora y uso de semillas en producción ecológica. Los objetivos de esta jornada son dar a conocer el uso y mejora de semillas en la producción ecológica española, analizar maneras para impulsar el uso de semillas […]

Publicació de la RESOL.LUCIÓ PARCIAL de ajuda a la cuota de manteniment 2017

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural ha publicat la RESOL.LUCIÓ PARCIAL d’operadors amb la resolució d’ajuda a la quota de manteniment 2017, per al el suport a la certificació de la producció ecològica en la Comunitat Valenciana, en el marc de l’I Pla valencià de producció ecològica 2016- 2020. Més informació: […]

Publicación de la RESOLUCIÓN PARCIAL de ayuda a la cuota de mantenimiento 2017

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ha publicado la RESOLUCIÓN PARCIAL de operadores con la resolución de ayuda a la cuota de mantenimiento 2017, para el el apoyo a la certificación de la producción ecológica en la Comunitat Valenciana, en el marco del I Plan valenciano de producción ecológica 2016-2020. Más […]

El CAECV programa diverses jornades sobre normativa de producció ecològica

El Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) ha programat per als pròxims mesos una sèrie de jornades sobre normativa ecològica en l’àmbit de la producció vegetal i ramadera, destinades a agricultors, ramaders, empreses agroalimentàries i importadors. Les jornades, que estan previstes que es desenrotllen entre els mesos d’abril i octubre, tindran lloc en […]

El CAECV programa varias jornadas sobre normativa de producción ecológica

El Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) ha programado para los próximos meses una serie de jornadas sobre normativa ecológica en el ámbito de la producción vegetal y ganadera, destinadas a agricultores, ganaderos, empresas agroalimentarias e importadores. Las jornadas, que están previstas que se desarrollen entre los meses de abril y octubre, […]