Agricultura convoca les ajudes per a l’exercici 2019 per al suport a la certificació de la producció ecològica

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, ha convocat per a l’exercici 2019 ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica en la Comunitat Valenciana, en el marc de l’I Pla valencià de producció ecològica 2016-2020. Les ajudes, amb un pressupost de 870.000 €, es presentaran es presentaran preferentment en el registre de la conselleria competent en matèria d’agricultura, podent-se presentar també en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú. El termini de justificació de la despesa s’estableix en quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que s’ha publicat hui. Beneficiaris: operadors del Registre de Productors i del Registre d’Empreses que hagen abonat la quota de registre i la quota de manteniment de la certificació de l’any 2019. Despeses subvencionables: imports abonats per la quota de manteniment de la certificació de l’any 2018. Intensitat de l’ajuda: fins a un màxim del 70% de les despeses subvencionables. Quantia màxima per beneficiari: no podrà superar els 2.000 € (ajuda de minimis – veure condicions en l’ordre de bases) Termini de presentació: del 07/06/2019 al 28/06/2019 (tots dos inclosos). Li recomanem que no apure els terminis i la present com més prompte millor. Com i quan tramitar-ho?: Persones jurídiques (SA, SL, CB, etc.): via telemàtica, del 07/06/2019 al 28/06/2019 Li recordem que els operadors que siguen persones jurídiques tenen l’obligació de comunicar-se via telemàtica amb l’administració. https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18688 Persones físiques Opció 1. TRAMITAR-HO a través del CAECV fins al divendres 21 de juny amb cita prèvia que l’ha de sol·licitar cridant al CAECV al Telf. 962 538 241 Prèvia autorització per part seua, el CAECV tramitarà telemàticament la seua sol·licitud. L’autorització signada haurà d’entregar-la en la seu del CAECV, juntament amb la sol·licitud. Este servei serà gratuït, no portarà cap cost addicional. Per a una millor atenció, el CAECV modifica el seu horari d’atenció: DILLUNS, DIMECRES i DIVENDRES de 9.00 a 14.00 DIMARTS i DIJOUS de 9.00 a 18.00 de forma ininterrompuda Excepte el 13 de juny que la seu del CAECV estarà tancada També ens desplaçarem el 17 juny de 9.00 a 14.00 hores per a poder atendre’ls presencialment als llocs següents. Amb la finalitat d’evitar cues es requereix sol·licitar cita prèvia telefonant al 962 538 241. VILLAREAL (Estació Experimental Agrària): Carretera CV-20 REQUENA (Oficina Comarcal Agrària): Plaça Valentín García Tena, 1 UTIEL (Aj.): Plaza de l’Ajuntament, s/n VILLENA (Oficina Comarcal Agrària): Carrer Poetessa Elena Montiel, 10 ELX (Estació Experimental Agrària): Carretera CV-855, Km. 1 (Carretera a Dolores) DOCUMENTS A PRESENTAR per a poder realitzar la TRAMITACIÓ: DNI o document que li acredite (p.ej.permís de conduir), si és el titular. Sol·licitud d’ajuda i pagament emplenada i signada original Autorització a la tramitació amb signatura original_RGPD Factura del manteniment de la certificació 2019. Justificant de pagament de la factura Model de Domiciliació Bancària original Ha de tindre en compte que la documentació a presentar haurà de ser ORIGINAL i signada pel titular del registre en el CAECV. Si el titular no pot desplaçar-se, pot imprimir-la i portar-nos-la signada per ell. SOL·LICITUD https://www.gva.es/downloads/publicados/in/260263_p_bi.pdf MODEL DOMICILIACIÓ BANCÀRIA https://www.gva.es/downloads/publicados/in/07000_va.pdf AUTORITZACIÓ Al CAECV PER A la TRAMITACIÓ TELEMÀTICA Opció 2: Descarregar-se els impresos de la web i entregar-los en els registres admesos per l’administració. Pot obtindre més informació en l’enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18688 Resolució ajudes a la certificació ecològica Autorització presentació telemàtica CAECV_2019