Intereco pone en marcha dos nuevas certificaciones

La Asamblea general de INTERECO ha aprobado nuevos esquemas de certificación que tienen como objetivo completar la oferta de certificaciones de la organización, dar respuesta a los avances tecnológicos y las inquietudes del sector. Estos dos nuevos estándares se centran en los aditivos y la responsabilidad social. La Certificación de Aditivos para los productos y […]

Tècnics del CAECV viatgen a Alemanya per a rebre formació i poder certificar amb els estàndards de Naturland

Tècnics del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) han viatjat a Alemanya per a rebre la formació necessària organitzada per Naturland amb l’objectiu de poder certificar sota els estàndards i normes d’esta associació, acreditada segons la Norma ISO 17065. El CAECV té previst poder oferir este servei a partir de 2020 i, perquè […]

Técnicos del CAECV viajan a Alemania para recibir formación y poder certificar bajo los estándares de Naturland

Técnicos del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) han viajado a Alemania para recibir la formación necesaria organizada por Naturland con el objetivo de poder certificar bajo los estándares y normas de esta asociación, acreditada según la Norma ISO 17065. EL CAECV tiene previsto poder ofrecer este servicio a partir de 2020 […]

Mercalicante i el CAECV signen un acord de col·laboració per a impulsar el consum de productes ecològics i potenciar la seua comercialització

Mercalicante i el Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) han signat un conveni de col·laboració per a impulsar el consum i el desenvolupament comercial d’aquest tipus de producció. L’acord, que ha sigut rubricat per la directora general de Mercalicante, Dolores Mejía, i el president del CAECV, José Antonio Rico, planteja com a objectius […]

Mercalicante y el CAECV firman un acuerdo de colaboración para impulsar el consumo de productos ecológicos y potenciar su comercialización

Mercalicante y el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) han firmado un convenio de colaboración para impulsar el consumo y el desarrollo comercial de este tipo de producción. El acuerdo, que ha sido rubricado por la directora general de Mercalicante, Dolores Mejía, y el presidente del CAECV, José Antonio Rico, plantea como […]

Agricultura modifica els criteris de selecció a aplicar a les operacions de conversió i manteniment de pràctiques i mètodes d’agricultura ecològica

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha publicat hui l’Ordre per la qual es modifica l’Ordre 7/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les ajudes corresponents a la mesura d’agricultura ecològica continguda en el Programa de desenvolupament […]

Agricultura modifica los criterios de selección a aplicar a las operaciones de conversión y mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha publicado hoy la Orden por la que se modifica la Orden 7/2015, de 27 de febrero, de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se regulan las ayudas correspondientes a la medida de agricultura ecológica contenida en […]

Els xiquets de la Comunitat coneixen el mètode de producció ecològica i els seus beneficis per al medi ambient i el canvi climàtic a través de tallers escolars

El Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), en col·laboració amb la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i la Diputació d’Alacant, han iniciat una sèrie de tallers escolars per tota la Comunitat Valenciana que tenen com a objectiu educar i formar sobre agricultura ecològica, alimentació sana i respecte pel medi […]

Los niños de la Comunitat conocen el método de producción ecológica y sus beneficios para el medio ambiente y el cambio climático a través de talleres escolares

El Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV), en colaboración con la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y la Diputación de Alicante, han iniciado una serie de talleres escolares por toda la Comunitat Valenciana que tienen como objetivo educar y formar sobre agricultura ecológica, alimentación sana y respecto […]

La Comunitat Valenciana arriba a Biocultura València batent registres de creixement en superfície i operadors certificats

El sector ecològic de la Comunitat Valenciana arriba a Biocultura València batent registres de creixement referent a superfície i operadors certificats. “En estos moments, liderem el creixement del sector ecològic de tota Espanya, tant pel que fa a la superfície ecològica certificada, com al nombre d’operadors, molt per damunt de la mitjana nacional”, ha explicat […]