Tècnics del CAECV viatgen a Alemanya per a rebre formació i poder certificar amb els estàndards de Naturland

Tècnics del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) han viatjat a Alemanya per a rebre la formació necessària organitzada per Naturland amb l’objectiu de poder certificar sota els estàndards i normes d’esta associació, acreditada segons la Norma ISO 17065. El CAECV té previst poder oferir este servei a partir de 2020 i, perquè […]

Técnicos del CAECV viajan a Alemania para recibir formación y poder certificar bajo los estándares de Naturland

Técnicos del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) han viajado a Alemania para recibir la formación necesaria organizada por Naturland con el objetivo de poder certificar bajo los estándares y normas de esta asociación, acreditada según la Norma ISO 17065. EL CAECV tiene previsto poder ofrecer este servicio a partir de 2020 […]

Mercalicante i el CAECV signen un acord de col·laboració per a impulsar el consum de productes ecològics i potenciar la seua comercialització

Mercalicante i el Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) han signat un conveni de col·laboració per a impulsar el consum i el desenvolupament comercial d’aquest tipus de producció. L’acord, que ha sigut rubricat per la directora general de Mercalicante, Dolores Mejía, i el president del CAECV, José Antonio Rico, planteja com a objectius […]

Mercalicante y el CAECV firman un acuerdo de colaboración para impulsar el consumo de productos ecológicos y potenciar su comercialización

Mercalicante y el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) han firmado un convenio de colaboración para impulsar el consumo y el desarrollo comercial de este tipo de producción. El acuerdo, que ha sido rubricado por la directora general de Mercalicante, Dolores Mejía, y el presidente del CAECV, José Antonio Rico, plantea como […]

Agricultura modifica els criteris de selecció a aplicar a les operacions de conversió i manteniment de pràctiques i mètodes d’agricultura ecològica

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha publicat hui l’Ordre per la qual es modifica l’Ordre 7/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les ajudes corresponents a la mesura d’agricultura ecològica continguda en el Programa de desenvolupament […]

Agricultura modifica los criterios de selección a aplicar a las operaciones de conversión y mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha publicado hoy la Orden por la que se modifica la Orden 7/2015, de 27 de febrero, de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se regulan las ayudas correspondientes a la medida de agricultura ecológica contenida en […]

Els xiquets de la Comunitat coneixen el mètode de producció ecològica i els seus beneficis per al medi ambient i el canvi climàtic a través de tallers escolars

El Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), en col·laboració amb la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i la Diputació d’Alacant, han iniciat una sèrie de tallers escolars per tota la Comunitat Valenciana que tenen com a objectiu educar i formar sobre agricultura ecològica, alimentació sana i respecte pel medi […]

Los niños de la Comunitat conocen el método de producción ecológica y sus beneficios para el medio ambiente y el cambio climático a través de talleres escolares

El Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV), en colaboración con la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y la Diputación de Alicante, han iniciado una serie de talleres escolares por toda la Comunitat Valenciana que tienen como objetivo educar y formar sobre agricultura ecológica, alimentación sana y respecto […]

La Comunitat Valenciana arriba a Biocultura València batent registres de creixement en superfície i operadors certificats

El sector ecològic de la Comunitat Valenciana arriba a Biocultura València batent registres de creixement referent a superfície i operadors certificats. “En estos moments, liderem el creixement del sector ecològic de tota Espanya, tant pel que fa a la superfície ecològica certificada, com al nombre d’operadors, molt per damunt de la mitjana nacional”, ha explicat […]

La Comunitat Valenciana llega a Biocultura València batiendo registros de crecimiento en superficie y operadores certificados

El sector ecológico de la Comunitat Valenciana llega a Biocultura València batiendo registros de crecimiento en lo referente a superficie y operadores certificados. “En estos momentos, lideramos el crecimiento del sector ecológico de toda España, tanto en lo que se refiere a la superficie ecológica certificada, como al número de operadores, muy por encima de […]