L’AQÜICULTURA ECOLÒGICA té com a principi l’explotació sostenible de la pesca.
Disposa d’una estricta normativa, recollida en el Reglament (CE) 834/2007 del Consell, desenvolupat en el Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió.
L’AQÜICULTURA ECOLÒGICA es basa en:

 • Absència de deterioració del mitjà en el qual se situen les explotacions.
 • Utilització d’aigua sense contaminants.
 • Preferència pel policultiu.
 • Absència d’OMG: ni en insums, ni en els mateixos organismes cultivats.
 • Baixa densitat de cultiu.
 • Manteniment del comportament típic de les espècies.
 • Sanitat animal basada en mesures de prevenció més que en medicació.
 • Ús de l’oxigen per a millora del benestar animal.
 • Densitat de cultiu controlada.
 • Alimentació basada en pense de fonts sostenibles, sense productes químics de síntesis
 • Benestar animal.
 • Produir un aliment de qualitat, amb totes les garanties sanitàries.