1ª jornada INNOVACIÓ EN LA GESTIÓ DE SISTEMES AGROECOLÒGICS, 23 de febrer

DATA: 23 de FEBRER de 2018

Lloc: Comitè d’Agricultura Ecològica de la CV

Carrer Tramontana, 16

46240 Polígon Ciutat de Carlet, Carlet (VALÈNCIA)

L’agricultura del segle XXI necessita ferramentes per a reforçar la sostenibilitat en aquells aspectes que la faran més resilent per adaptar-se millor a les transformacions que s’estan produint, tant a nivell de mercats i hàbits de consum, com de la necessitat de noves tecnologies de menor impacte ambiental i l’adaptació front a l’escenari del canvi climàtic.

Així, en el marc del I Pla Valencià de la Producció Ecològica, presentat pel Consell, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural amb la col·laboració d’universitats publiques valencianes ha posat en marxa investigacions participatives que potencien el treball del nostre centre d’investigació agrària (IVIA) i de les Estacions Experimentals, amb l’objectiu d’aprofundir en eines sostenibles per al camp valencià, i així afavorir noves formes de gestió, més compatibles ambientalment i econòmicament més rendible per als productors, al temps que resulten més beneficioses per a la societat en el seu conjunt.

En concret al llarg del 2017, s’ha començat per dos camps en els quals hem segut pioners en el nostre territori. D’una banda, s’han iniciat investigacions participatives amb diferents agents del sector agrari per a la gestió de la matèria orgànica basada en la economia circular. L’aprofitament de les restes agràries, forestals i, inclús, de la fracció orgànica procedent de les deixalles domèstiques i de la indústria agroalimentària, a través de diferents propostes, com ara el compostatge, pot generar una matèria prima per a una fertilització orgànica de qualitat i econòmica per als llauradors, com ha sigut des de fa anys en l’agricultura tradicional valenciana.

D’altra banda, s’ha potenciat el treball d’experts universitaris en maneig de la diversitat faunística per tal de rebaixar amb mètodes ecoracionals la pressió de les plagues. L’ecosistema agrari funciona com un organisme autoregulat, que si se li ajuda adequadament, manté als patògens per baix de llindars de perillositat i danys econòmics, la qual cosa facilitarà la gestió de plagues, reduint tant despeses, com impacte ambiental o sobre la salut.

En esta jornada es presenten els resultats del primer any de funcionament de les col·laboracions amb les universitats publiques en aquests camps.

Programa: Jornada IDIT ecològica agrosistema_Convenis_v3