Agricultura inicia el repartiment del producte necessari per a la campanya de la ceratitis capitata en varietats primerenques de cítrics

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica facilitarà als agricultors el producte necessari per a un tractament per procediments terrestres de les varietats primerenques (Navelina, Tomatera, Orogrande, Clementina fina, Washington Navel, Navel Foyos, Clemenules, Nulessin, Newhall, Caracara, Salustiana i Nova) sent a càrrec d’aquest agricultor les despeses d’aplicació. Es realitzarà la petició del producte adjuntant un llistat dels agricultors indicant cognoms i nom de l’agricultor, DNI, terme municipal en el qual es troba l’explotació, núm. de polígon i parcel·la, superfície i edat de la plantació, diferenciant el tipus de producció convencional o ecològica, hauran d’adjuntar un resum final per varietats i suma total. A més s’aportarà la documentació justificativa requerida per la Conselleria, en cada cas. El producte fitosanitari lambda cihalotrin 1,5% serà repartit, segons disponibilitats, a raó de 325 cc/ha i 750 cc de proteïna hidrolitzada per hectàrea. Este producte serà utilitzat per a la realització de tractaments en polvorització encebe, no estant autoritzat el seu ús en aquelles parcel·les la producció de les quals es destine a exportació a U.S.A. Per a aquelles produccions reconegudes com a ecològiques es repartirà el producte Spinosad, en formulació encebe a raó de 1 l/ha per al tractament a pegats. En compliment del RD1311/2012, només podran subministrar-se productes fitosanitaris per a ús professional a titulars del carnet d’usuari professional de productes fitosanitaris. En el cas que el lliurament es realitze a nom d’una persona jurídica o del titular d’una explotació, qui reba el producte haurà d’acreditar que posseeix autorització o poder d’aquesta persona o titular d’explotació per a actuar i efectuar la recepció en el seu nom. Per a poder rebre el producte serà imprescindible que ens remeten, si no ho han fet abans, les fulles justificatives d’anteriors repartiments. La documentació sol·licitada haurà de remetre’s abans del dia 30 de setembre a la següent direcció d’e-mail: Per a tractaments a la província de València: mrenovel@tragsa.es Per a tractaments a les províncies de Castelló i Alacant: gfresque@tragsa.es Annexes sol.licitud Lambda y Spintor cítrics primerencs Ceratitis 2019