Agricultura modifica els criteris de selecció a aplicar a les operacions de conversió i manteniment de pràctiques i mètodes d’agricultura ecològica

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha publicat hui l’Ordre per la qual es modifica l’Ordre 7/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les ajudes corresponents a la mesura d’agricultura ecològica continguda en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Concretament, es modifica l’annex I de l’Ordre 7/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les ajudes corresponents a la mesura d’agricultura ecològica continguda en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (*FEADER), que queda redactat de la següent manera: Els criteris de selecció a aplicar a les operacions de conversió i manteniment de pràctiques i mètodes d’agricultura ecològica són els següents: 1. Explotacions situades en Xarxa Natura 2000 (criteri 1). 2. Explotacions amb superfícies que en el període 2007-2013 ja van suportar compromisos mediambientals i/o pràctiques d’agricultura ecològica (criteri 2). 3. Explotacions situades en zones de muntanya o altres zones amb limitacions específiques de la Comunitat Valenciana (criteri 3). 4. Explotacions els titulars de les quals s’inicien en l’activitat agrària amb pràctiques ecològiques (criteri 4). 5. Explotacions amb ajudes d’agroambient i clima en el període 2014-2020 (criteri 5). Pot descarregar-se l’Ordre 5/2019, de 7 d’octubre de 2019, per la qual es modifica l’Ordre 7/2015, de 27 de febrer. Ordre 5/2019