Agricultura publica les ajudes a la participació per primera vegada en programes relatius a la qualitat diferenciada

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha publicat les ajudes a la participació per primera vegada d’agricultors i agricultores i agrupacions d’agricultors i agricultores en programes relatius a la qualitat diferenciada inclosos en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Podran ser beneficiaris d’estes ajudes tots aquells que participen, per primera vegada, en algun dels règims de qualitat diferenciada dels productes agroalimentaris de la Comunitat Valenciana. Per tant, no podran beneficiar-se d’aestes ajudes aquells agricultors ja inscrits o que hagen participat en els règims de qualitat elegibles. Per a poder sol·licitar l’ajuda, és molt important, en primer lloc, demanar l’ajuda i, posteriorment, inscriure’s en qualsevol dels règims de qualitat diferenciada dels productes agroalimentaris de la Comunitat Valenciana. Seran subvencionables, exclosos impostos recuperables, els costos fixos satisfets per part dels agricultors o agricultores o organitzacions d’agricultors o agricultores als organismes de control autoritzats, ocasionats per la participació en els règims de qualitat de productes agroalimentaris. En concret, els costos ocasionats per la inscripció en un règim de qualitat de productes subvencionats, la quota anual de participació en un règim de qualitat de productes subvencionats, el cost dels controls necessaris per a comprovar el compliment del plec de condicions del règim: inspecció de camp, control documental, analítica, etc. La quantia de l’ajuda serà del 70% de les despeses subvencionables realitzades, sense superar els 3.000 euros anuals per explotació i any, durant un període màxim de cinc anys. Descarregar Resolució