Comunicació de l’inici de la producció d’animals no ecològics per a utilitzar-los com a reposició en explotacions ecològiques d’avicultura de posta

La Conselleria d’Agricultura ha posat a la disposició de tots aquells que estiguen interessat la comunicació de l’inici de la producció d’animals no ecològics per a utilitzar-los com a reposició en explotacions ecològiques d’avicultura de posta.

L’objectiu d’este tràmit és el de poder subministrar a les explotacions avícoles ecològiques, polletes criades de manera no ecològica destinades a la producció d’ous, quan no es dispose de polletes criades de forma ecològica, sempre que que tinguen un màxim de 18 setmanes i complisquen amb el que es disposa en les seccions 3 i 4 del Capítol 2 del Títol II, en relació amb l’article 42 del Reglament (CE) núm. 889/2008 de la Comissió.

Per a més informació, pot punxar en el següent enllaç:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos;jsessionid=fFnfb7fQyFnbM1YDnMZhJkBdPcLgnsLz2F3blk9q1j1592n2TDQy!1883897997!1530601376253?id_proc=19288