CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN APICULTURA

L’apicultura és una tradició valenciana de gran valor des del punt de vista mediambiental, agrari i cultural. Davant el risc de desaparició d’aquesta activitat en les zones de tradició apícola, es planteja una nova acció formativa, que pose en valor aquesta activitat econòmica i promoga tant la incorporació de nous professionals com l’actualització dels que ja l’estan
exercint.

OBJECTIUS: Aquest curs està orientat a la formació de futurs apicultors i a la incorporació de nous titulars d’explotacions apícoles.

Està dirigit a residents en la Comunitat Valenciana.

PLACES DISPONIBLES : 21
DATA D’IMPARTICIÓ: octubre 2018
ORGANITZA:
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
Servei de Transferència de Tecnologia EEA Vila Real
LLOC: Mòdul teòric a l’Estació Experimental Agrària de Vila-Real
Pràctiques d’apicultura a l’EEA i explotacions de la Comunitat Valenciana.

TELÈFONS DE CONSULTA: 964336620 / 963424199

Més informació: http://www.agroambient.gva.es/web/desarrollo-rural/transferencia-tecnologia-formacion

Programa: CURS D%u2019ESPECIALITZACIÓ EN APICULTURA VAL