Curs sobre Cultiu Ecològic de l’Olivera 7-8-9 març i Jornada sobre Poda de l’Olivera 10 de març.

Curs sobre cultiu ecològic de l’olivera 7-8-9 març i Jornada sobre poda de l’olivera 10 de març.
Inscripció gratuïta en amb les dues accions formatives.
Termini: fins a 1 de març
Inscripció:
Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana
formacion@agro-alimentariescv.coop
Tlf. 96 315 61 10 | Fax. 96 392 33 27