cursos organitzats per les Estacions Experimentals Agràries per a aquest semestre

Cursos organitzats per les Estacions Experimentals Agràries per a aquest semestre.

Des d’ací es pot accedir al llistat de cursos per temàtiques i també a la programa de cada curs.

http://www.agroambient.gva.es/web/desarrollo-rural/transferencia-tecnologia-formacion