Intereco posa en marxa dues noves certificacions

L’Assemblea general d’INTERECO ha aprovat nous esquemes de certificació que tenen com a objectiu completar l’oferta de certificacions de l’organització, donar resposta als avanços tecnològics i les inquietuds del sector. Estos dos nous estàndards se centren en els additius i la responsabilitat social. La Certificació d’Additius per als productes i substàncies utilitzables en la transformació d’aliments és aplicable als additius, coadjuvants tecnològics i auxiliars tecnològics que s’empren en el procés de fabricació o que formen part de la formulació d’aliments ecològics. El constant creixement del sector i les consultes rebudes per part de la indústria han donat l’impuls necessari per a posar en marxa aquest estàndard que té com a objectiu facilitar eines als operadors i les necessàries garanties per al seu desenvolupament. Per a més informació de la certificació d’additius, pot punxar en el següent enllaç: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=v8qig1djxes6gbycb-ygxjoxcgjh7ylcryjr5fehavtumfiztkjetu0ystdwrdlpsji5uurxnk5wty4u La Certificació Social, pretén l’assumpció voluntària, per part de les empreses, de les responsabilitats derivades dels efectes de la seua activitat sobre les condicions de desenvolupament humà i la societat en general. Serà aplicable a aquelles empreses dedicades íntegrament o en part a la producció ecològica que compten amb la certificació expedida per part d’algun organisme de control autoritzat a Espanya o que estiguen certificades per algun dels referencials de INTERECO. D’esta forma, des de INTERECO es vol oferir als operadors ecològics una eina addicional per a visibilitzar el seu compromís social. Este aspecte no està inclòs en la normativa comunitària i apareix com una inquietud prioritària dels consumidors. Per a més informació sobre la certificació social, pot punxar en el següent enllaç: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=v8qig1djxes6gbycb-ygxjoxcgjh7ylcryjr5fehavtuqlm4wfhsnllvsjm0ovcwmfdwszkynullvi4u