Noves sol·licituds: EMPRESA i IMPORTADOR i NOTIFICACIÓ DE L’EXEMPCIÓ DEL CONTROL DELS COMERÇOS MINORISTES

Amb el propòsit d’agilitar els tràmits, posem a la seua disposició en enllaç «Documents» la nova sol·licitud de CONCESSIÓ D’empresa i IMPORTADOR, així com una nova sol·licitud única de CERTIFICACIÓ DE PRODUCTE i MEMÒRIA D’ACTIVITAT. D’altra banda, de conformitat amb l’establit en l’article 28.2 del R(CE) 834/2007 i la RESOLUCIÓ de 20 de juny de […]

Nuevas solicitudes

Con el propósito de agilizar los trámites, ponemos a su disposición en enlace «Documentos»  la nueva solicitud de CONCESIÓN DE EMPRESA e IMPORTADOR, así como una nueva solicitud única de CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO y MEMORIA DE ACTIVIDAD. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 del R(CE) 834/2007 y la RESOLUCIÓN […]

Primer Mercat de productors de proximitat i de productors ecològics de la Jana (29 i 30 d’octubre)

La celebració del 1er Mercat de la Jana de productors de proximitat i ecològics té com a objectiu promocionar els productes agroalimentaris de proximitat i dels productors propers, que els produeixen i al mateix temps en fan venda directa.També volem potenciar la Fira Agrícola de la jana, donant un protagonisme important a l’alimentació de proximitat […]

Primer Mercat de productors de proximitat i de productors ecològics de la Jana (29 i 30 d’octubre)

La celebració del 1er Mercat de la Jana de productors de proximitat i ecològics té com a objectiu promocionar els productes agroalimentaris de proximitat i dels productors propers, que els produeixen i al mateix temps en fan venda directa.També volem potenciar la Fira Agrícola de la jana, donant un protagonisme important a l’alimentació de proximitat […]