Publicades les ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica en la Comunitat Valenciana

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha publicat les ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica en la Comunitat Valenciana, en el marc de l’I Pla Valencià de Producció Ecològica 2016-2020.

L’objecte de les ajudes és el de fomentar la producció ecològica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en el programa de la qualitat dels aliments regulat en el Reglament (CE) 834/2007, del Consell, de 28 de juny de 2007, i en el Reglament (CE) 889/2008, de la Comissió, de 5 de setembre de 2008, a través del suport a les activitats subvencionables indicades en l’apartat «Informació Complementària»

Més informació:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18688