ON COMPRAR PRODUCTES ECOLÒGICS?

La normativa de producció ecològica regula que totes les fases des de la producció fins a la venda al consumidor final han d’estar sotmeses a control, a fi de protegir el consumidor.

Això implica que els comerços minoristes que no produeixen, preparen, emmagatzemen, excepte en relació amb el punt de venda, ni importen aquests productes de tercers països, ni subcontracten a un tercer per a efectuar tals activitats, que venguen directament al consumidor o usuari final han de notificar l’inici d’esta activitat i sotmetre’s a control.

En el següent enllaç pot trobar els comerços minoristes que han notificat la venda de producte ecològic:

Llistat d’establiments comerços minoristes