ON COMPRAR?

La normativa de producció ecològica regula que totes les fases, des de la producció fins a la venda al consumidor final, han d’estar sotmeses a control, a fi de protegir al consumidor. No obstant això, hi ha certes modalitats de venda a l’usuari o consumidor final que estan exemptes de control, és a dir, la venda no ha d’estar legalment sotmesa a control per organismes o autoritats de control (Resolució Conselleria).

En el cas de la Comunitat Valenciana, esta funció està encomanada al CAECV.

Per tant, en este apartat pot trobar dues llistes amb llocs on trobar producte ecològic:

REGISTRE DE COMERÇOS MINORISTES,  on la venda de productes ecològics està controlada i certificada per CAECV.

REGISTRE DE COMERÇOS MINORISTES

LLISTA DE COMERÇOS MINORISTES que venen productes ecològics que són fraccionats directament a la vista del consumidor final, sense patir cap mena de transformació, i directament des del seu envàs o contenidor original. Tots ells han notificat que la seua activitat és inferior a 24.000 euros/any, però la venda no està sotmesa a control.

LLISTA DE COMERÇOS MINORISTES

També ha de saber que:

  • Les cooperatives i associacions de consum legalment constituïdes que compren productes ecològics i els subministren exclusivament als seus socis, no tenen obligació de sotmetre’s a control.
  • La comercialització en punts de venda de productes ecològics que ja es troben envasaments i etiquetatges per al consumidor final i que no reben cap preparació, manipulació o fraccionament, no ha de sotmetre’s a control.
  • Davant qualsevol dubte que li puga sorgir, com a consumidor o com a comerç minorista, no dubte a posar-se en contacte amb nosaltres, estarem encantats d’atendre-li.

ECOLOGITZA’T

ÉS BO, I ESTÀ MILLOR