NORMATIVA

La normativa que regula la producción agroalimentaria ecológica en la UE está recogida en los Reglamentos (CE) 834/2007, 889/2008 y 1235/2008.

DOCUMENTACIÓ

Normativa Europea sobre producció agrària ecològica

NORMATIVA COMPILADA (VERSIÓ NO OFICIAL)
REGLAMENT 834/2007  I LES SEUES MODIFICACIONS
REGLAMENT 889/2008  I LES SEUES MODIFICACIONS
REGLAMENT 1235/2008 I LES SEUES MODIFICACIONS
REGLAMENT 848/2018 I LES SEUES MODIFICACIONS. ENTRADA EN VIGOR L’1 DE GENER DE 2021

QUADERN DE NORMES TÈCNIQUES (QNT)

El Quadern de Normes Tècniques (QNT) és un document que publica el CAECV amb la finalitat de concretar aquells aspectes normatius contemplats en el reglament que queden ambigus i que és necessari concretar.

El QNT contempla els següents aspectes:

SECCIÓ 1. Disposicions d’aplicació generals.

Disposicions d’aplicació generals sobre producció i etiquetatge de productes ecològics.

SECCIÓ 2. Normes de producció específiques.

1.Normes de producció específiques aplicables a les explotacions de cunicultura ecològica.

2. Normes de producció específiques aplicables a les explotacions de helicicultura ecològica.

3. Normes per a producció de polletes de 0 a 18 setmanes destinades a la producció d’ous

DOCUMENTACIÓ