NORMATIVA

 

La normativa que regula la producció agroalimentària ecològica en la UE està recollida en el Reglament (UE) 2018/848 i els seus actes delegats i actes d’execució.

DOCUMENTACIÓ

Normativa Europea sobre producció agrària ecològica

NORMATIVA COMPILADA (VERSIÓ NO OFICIAL)
REGLAMENT 848/2018 I LES SEUES MODIFICACIONS. ENTRADA EN VIGOR L’1 DE GENER DE 2022

QUADERN DE NORMES TÈCNIQUES (QNT)

El Quadern de Normes Tècniques (QNT) és un document que publica el CAECV amb la finalitat de concretar aquells aspectes normatius contemplats en el reglament que queden ambigus i que és necessari concretar.

El QNT contempla els següents aspectes:

SECCIÓ 1. DISPOSICIONS D’APLICACIÓ GENERALS
I.DISPOSICIONS D’APLICACIÓ GENERALS SOBRE PRODUCCIÓ I ETIQUETATGE DELS PRODUCTES *ECOLOGICÓS.
  
SECCIÓ 2. NORMES DE PRODUCCIÓ ESPECÍFICA
I.NORMES DE PRODUCCIÓ ESPECÍFIQUES APLICABLES A les EXPLOTACIONS DE *HELICICULTURA ECOLÒGICA.

DOCUMENTACIÓ