NORMATIVA

 

La normativa que regula la producció agroalimentària ecològica en la UE està recollida en el Reglament (UE) 2018/848 i els seus actes delegats i actes d’execució.

DOCUMENTACIÓ

Normativa Europea sobre producció agrària ecològica

NORMATIVA COMPILADA (VERSIÓ NO OFICIAL)
REGLAMENT 848/2018 I LES SEUES MODIFICACIONS. ENTRADA EN VIGOR L’1 DE GENER DE 2022
REGLAMENT 625/2017 I LES SEUES MODIFICACIONS