Xylella Fastidiosa (Informació)

El bacteri Xylella Fastidiosa és responsable de diverses malalties amb efectes molt greus en nombroses espècies d’interés agrícola. S’allotja en el xilema de les plantes infectades i afecta nombroses espècies vegetals. Segons la subespècie i el grup genètic, presenta diferents hostes amb diferents graus de patogenicitat.

Atesa la seua perillositat es considera organisme de quarantena.

 

Díptic informatiu: Xylella, díptic informatiu

Més informació: http://www.agroambient.gva.es/web/agricultura/xylella-fastidiosa