Ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana

ORDRE 3/2018, d’1 de febrer, de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural, pel qual s’estableixen les bases reguladores de les
ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de
desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-
2020.

El sector agrari de la Comunitat Valenciana suporta una estructura
productiva caracteritzada per explotacions xicotetes, fragmentades i
amb unitats productives geogràficament disperses. Aquestes explotacions
tenen una capacitat escassa d’adaptació en situacions econòmicament
adverses com les derivades del context econòmic general actual,
per la qual cosa, les experiències innovadores derivades de projectes
pilot poden tindre un efecte exemplificador o poden fer aportacions
noves al sector que no podria obtindre d’una altra manera.
Des d’un punt de vista europeu es vol potenciar una economia circular
amb l’objectiu de reduir l’ús de recursos, millorar els rendiments
econòmics i identificar noves oportunitats de creixement i creació
d’ocupació a partir de la reducció, reutilització i reciclatge, i aconseguir
que els residus passen a ser recursos. El sector agrari, de manera
intrínseca, té la capacitat d’interioritzar aquesta manera d’entendre
l’economia i els seus vincles amb el medi ambient, la reutilització de
tot el que s’obté de l’explotació i el seu entorn, com ara residus vegetals
de diversos orígens mitjançant el compostatge dels residus esmentats.

20180209 Ordre de Bases Ajudes Cooperació