El CAECV se suma a la campanya ‘Per altra PAC’

El Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) se suma a la campanya ‘Per altra PAC’, demanant que els 114 euros que aporta cada ciutadà de la Unió Europea (UE) al pressupost de la Política Agrària Comuna (PAC) es destinen a la producció ecològica.