Declaració de l’existència de Eurytoma amygdali en la CV (La vespeta de l’ametler )

Publicada en el DOGV la declaració de l’existència de Eurytoma amygdali en la CV (La vespeta de l’ametler) i la seua qualificació com a utilitat pública, en les zones: LA VALL D’AIORA, REQUENA-UTIEL, L’ALT VINALOPÒ i VINALOPÓ MITJÀ.

Açò implica que els agricultors d’aquestes zones amb ametler afectats per aquesta plaga, han de realitzar els tractaments fitosanitaris adequats en els moments i amb els productes recomanats pels serveis tècnics de la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural amb competències en sanitat vegetal.

Actualment l’únic producte autoritzat és la LAMBDA-CIHALOTRINA.

Com aquest producte no està autoritzat en agricultura ecològica, als agricultors ecològics afectats els aplicarem l’establit en l’article 36.4. del Reglament 889/2008.

El procediment serà:

  1. L’agricultor ecològic afectat per aquesta plaga Eurytoma amygdali (vespeta de l’ametler),

– ho comunicarà per escrit al CAECV (un mail seria vàlid).

– registrarà els tractaments en el seu quadern d’explotació.

– disposarà dels justificants de la gestió de la collita tractada.

Recorde que NO PODRÀ COMERCIALITZAR LA COLLITA TRACTADA AMB LES INDICACIONS REFERIDES A la PRODUCCIÓ ECOLÒGICA. Haurà de disposar de justificants de la venda en convencional o de la destrucció de la collita si es donara el cas.

  • L’inspector del CAECV verificarà que l’agricultor ecològic ha tractat amb el producte autoritzat i que no ha comercialitzat la collita tractada d’ametler amb les sota les indicacions de l’agricultura ecològica tractada.
  • El Comité de Certificació prendrà la seua decisió sobre la certificació tenint en compte la gestió de l’operador, la resolució publicada i l’aplicació de l’article 36.4 del 889/2008.

S’ajuntara la publicació DOGV i la fitxa de tractaments recomanada per Sanitat Vegetal.

Publicación DOGV:2018_2105_avispilla (1) (1)

Ficha tratamientos:2017-03-20_Almendro, aviso tratamiento, 20 de marzo 2017