IV JORNADES D’AGROECOLOGIA “ANTONIO BELLO”, Vila-real 18-21 d’abril de 2018

Innovacions tecnològiques, iniciatives socials i propostes des del municipalisme

Vila-real 18-21 d’abril de 2018

Els nostres agroecosistemes actuals produïxen greus i creixents impactes ecològics, entre els quals cal comptar amb la desertificació d’extensos territoris, la destrucció del sòl fèrtil, la difusió de tòxics biocides en l’ambient, la sobreexplotació i contaminació dels aqüífers i d’aigües superficials, l’eutrofització de llacs i mars, la pèrdua de biodiversitat, etc. Encara que rares vegades som conscients d’això, en moltes parts del nostre territori, la contribució de l’agricultura i ramaderia en este impacte ambiental probablement siga major que el de qualsevol altre sector.

Els reptes que es plantegen són d’enorme envergadura ja que hem de ser capaços de produir més (per a acollir encara a diversos milers de milions de sers humans en el planeta) sense augmentar els recursos de terra i aigua a la nostra disposició, i sobretot haurem d’aprendre a consumir d’una altra manera per a minimitzar l’impacte ambiental de l’agricultura actual. En conseqüència, no pareix que hi haja una solució de la crisi ecològica global actual sense una ecologització a fons el sector agroalimentari. En el futur el nostre objectiu serà aconseguir rendiments òptims compatibles amb l’estabilitat dels agroecosistemes, amb la qualitat de l’entorn en què s’inserixen, amb la seguretat alimentària de la població humana i amb la justícia social.

 Antonio Bello: un investigador compromés

Antonio Bello, tenia una personalitat complexa i compromesa, que se sustentava sobre una necessitat d’afecte enorme. Els canaris, afortunadament li van reconéixer en vida tant la seua faceta humana com la científica. Van donar el seu nom a un carrer en Sant Miquel d’Abona (poble on va nàixer) i en el municipi d’El Rosario. Li van anomenar fill adoptiu de Sant Joan de la Rambla en la bella vall del Teide on la seua mare va exercir com a mestra. Tots estos honors no són molt comuns entre investigadors agraris a Espanya.

Van ser constants al llarg de la seua vida nombroses anècdotes i episodis senzills, com la seua retenció per la policia, quan sobre el terreny, defenia la necessitat que l’horta de València no fóra devorada per blocs de formigó.

Observava l’agricultura com un sistema, integrant el paisatge, el bestiar, les espècies vegetals autòctones i l’home. Esta visió li diferenciava dels científics de la seua època i li va acostar a la visió agroecològica. Prova de tal orientació pot donar-la el fet de ser membre fundador de la Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica.

A més d’investigador va ser un gran animador científic. Es van crear per la seua iniciativa trobades de patòlegs vegetals heterodoxos, que acollides en la Universitat de La Laguna, van continuar en el Servici de Sanitat Vegetal en Silla (València) i en els cursos impartits en seu de la Federació de Cooperatives Valencianes.

Contemporànies a estes iniciatives va ser la seua acceptació com a membre del comité Tècnic del Protocol de Montreal per a la retirada mundial del desinfectant de sòls bromur de metil. Des de la dita talaia va aconseguir que la biodesinfecció de sòls fóra proposta com una alternativa per a substituir al fumigant de sòls agrícoles en tot el planeta. Les seues investigacions sobre el tema desenrotllades a Espanya, des de les hortalisses d’El Perelló (València), fins a la vinya van ser motius dels seus experiments.

Va ser premiat per l’Associació Espanyola de Científics per la seua contribució en el camp de l’Agroecología i per l’Organització de Nematólogos dels Tròpics Americans (ONTA), va rebre el Premi Internacional 1992 VIDA SANA a la Creativitat Científica i el del Foment de la Cultura i Desenrotllament Biològic atorgat per la dita Associació, així com el Premi Ciutat de Castelló d’Investigació Científica i Tècnica concedit per l’Ajuntament de Castelló i el primer premi al millor treball relatiu a la producció ecològica del XVIII Premi Aliments d’España atorgat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Inscripció:https://jornadasagroecologia.congresos.upv.es/inscripcion/

Programa:JORNADAS VILA REAL 16-2 (1)

Més informació: https://jornadasagroecologia.congresos.upv.es/