JORNADA INFLUÈNCIA DE LA BIODIVERSITAT EN SANITAT DE FRUTICULTURA I CITRICULTURA ECOLÒGICA

L’ús de les cobertes vegetals i de l’enriquiment en biodiversitat amb espècies mediterrànies en zones com les bardisses, és una pràctica recomanada en l’agricultura ecològica, produint múltiples beneficis a nivells físic, químic i biològic: la disminució dels riscos d’erosió, el manteniment de fertilitat del sòl, a través de les aportacions de matèria orgànica o nutrients i l’afavoriment de l’estructura del terreny, la retenció de la humitat i la millora en la gestió hídrica, el refugi de fauna que suposa un control biològic natural més eficaç, la millora paisatgística i d’imatge comercial, etc. A més, l’impacte del canvi climàtic als ecosistemes mediterranis li dona un valor més alt encara, degut a la captació de CO2 i la mitigació que poden produir estes espècies amb la seua acumulació de biomassa a l’ecosistema. Per tot això es veu la necessitat d’aprofundir en aquesta tècnica en condicions de la nostra agricultura valenciana.

ORGANITZEN: Servei de Producció Ecològica, Innovació i Tecnologia

Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna

ECOBIO Université de Rennes

COL·LABORA: COMITÈ D’AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA CV

DATA: 21 de DESEMBRE de 2017

Lloc: Estació Experimental Agrària de Carcaixent

Tel. 96 246 98 69 / 96 246 98 60

Programa: Jornades