IMPORTADORS

Un producte pot ser importat d’un tercer país per a ser comercialitzat a la Unió Europea com a producte ecològic:

  • Si tots els operadors, inclosos els exportadors del tercer país en qüestió, han sigut controlats per les entitats de control reconeguts.
  • Que el producte procedisca d’un tercer país reconegut, complisca les condicions establides en l’acord comercial corresponent i complisca les normes de producció i control equivalents de dita tercera país.

Tots els productes importats han de disposar d’un certificat que confirme que compleixen amb les normes de la producció ecològica, expedit per les entitats competents dels tercers països.