PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

1.- NORMATIVA I ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ORDE 30/2010, de 3 d’agost, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’aprova el text del Reglament sobre Producció i Etiquetatge dels Productes Ecològics i del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, modificada per l’Ordre 6/2011.

Organigrama.

2.- PRESSUPOST 2023

Exercici econòmic 2023

3.- SALARIS I RETRIBUCIONS

 • Les retribucions del personal laboral del CAECV venen establides en les lleis de pressupost de cada any. Així les retribucions per a l’exercici 2022 es fixen en la Llei 8/2021, de 30 de desembre, dels Pressupostos de la Generalitat.
 •  
  Els membres del Ple de l’Òrgan de Gestió (vocals i President), de la Comissió Permanent, de la Comissió de Promoció i del Comité de Parts NO perceben cap retribució econòmica fixa mensual. Per la seua assistència a les reunions a les quals són convocats perceben:                      Retribució de 43,27 €

      Desplaçament 0,19€/ Km

 •  
   Els membres del Comité de Certificació externs del CAECV, perceben liquidació pel desplaçament de 0,19 €/ Km.
  El president del CAECV percep una retribució de 114,40 €/ dia en concepte de despeses de representació, aquelles jornades que les dedica a representar al CAECV en qualsevol acte, jornada o reunió.

4.- CONVENIS SIGNATS AMB ALTRES ENTITATS

Relació de convenis

5.- SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES

Subvencions i ajudes públiques 2022