PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

1.- NORMATIVA I ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ORDE 30/2010, de 3 d’agost, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’aprova el text del Reglament sobre Producció i Etiquetatge dels Productes Ecològics i del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, modificada per l’Ordre 6/2011.

Organigrama.

2.- PRESSUPOST 2021

Exercici econòmic 2021

3.- SALARIS I RETRIBUCIONS

  • Les condicions de treball dels empleats del CAECV estan marcades pel Decret 42/2019, del 22 de març, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat.
  • Les retribucions econòmiques del personal en plantilla del CAECV són les marcades en la Llei 10/19, de 27 de decembre.
  • Treballadors en plantilla segons gènere, tipus de contracte i àrea.
  • Tant el president del CAECV, com tots els membres del Plens de l’Òrgan de Gestió (POG), no tenen cap mena de retribució econòmica fixa mensual, encara que sí que tenen retribucions econòmiques per assistència a les reunions del Ple i quilometratge. En este cas, per assistència a reunió es cobren 43,27 € i el quilòmetre de desplaçament al lloc de la reunió és de 0,19 €.
  • Els membres del Comité de Parts, Comissió Permanent, Comité de Certificació i de la Comissió de Promoció, reben les mateixes retribucions per assistència i quilometratge a les reunions a les quals se’ls convoca.
  • El president del CAECV percep 114,40€/dia en concepte de despeses de representació aquelles jornades que les dedica a representar al CAECV en qualsevol acte, jornada o reunió.

4.- CONVENIS SIGNATS AMB ALTRES ENTITATS

Relació de convenis

5.- SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES

Subvencions i ajudes públiques 2020