Campanya contra la mosca de l’olivera 2019 per a cultiu ecològic

La Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, ha iniciat el repartiment de Fosfat Diamonic per als paranys massius en Olivera front Bactrocera oleae per a la campanya 2019. Este tractament està permés també per a agricultura ecològica, ja que el Reglament 2018/1584 de 22 d’octubre de 2018 permet la seua utilització com a atraient en paranys. Tota aquella persona interessada a sol·licitar este tractament, ha de realitzar la petició aportant la següent documentació: – DNI, Cognoms i Nom de l’Agricultor, Data de sol·licitud, Terme municipal en el qual es troba l’explotació, Núm. de polígon, parcel·la i recinte Sigpac, Superfície (hectàrees), núm. de paranys i Varietat. El repartiment es farà a raó de 40 g per parany per hectàrea en funció de les existències. Tant el mosquero, com la confecció del parany i la seua col·locació correrà a compte de l’agricultor. Les sol·licituds es faran per un mínim de 5 has, per a això podran agrupar-se els olivicultores necessaris. En el cas que el lliurament es realitze a nom d’una persona jurídica o del titular d’una explotació, qui reba el producte haurà d’acreditar que posseeix autorització o poder d’esta persona jurídica o titular d’explotació per a actuar i efectuar la recepció en el seu nom. Tota la documentació sol·licitada haurà de remetre’s abans del dia 14 de juny a Gloria Fresquet: 659 490 341 –gfresque@tragsa.es