Oferta de Treball: 1 Auxiliar administratiu, 2 tècnics de Certificació i qualitat i 3 tècnics d’inspecció

Actualment hi ha 6 ofertes de treball:

1- PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 1 LLOC D’AUXILIAR ADMINISTRATIU PER DURACIÓ DE 6 MESOS

El lloc de treball a desenvolupar és per a cobrir un lloc d’auxiliar administrativo/a comptable, les principals funcions del qual seran comptabilització de seients comptables i tancament comptable mensual (pel que es requerix coneixement del PGC) així com el suport en les tasques d’arxiu i gestió administrativa. El perfil necessari és el d’una persona receptiva, organitzada, amb capacitat resolutiva. El lloc requerix atenció telefònica i presencial, per la qual cosa es requerix empatia i tracte amable, correcte i cortés amb els operadors

Jornada laboral: mitja jornada

Horari de mati i vesprada

Lloc de treball: seu del CAECV a Carlet

Temps de durada del contracte: 6 mesos

Nombre de places : 1

Convocatòria:04_2018_OFERTA DE TRABAJO

Fitxa Autobaremació: 2018_04_AUTOBAREMACION

El termini de presentació dels currículums finalitza el dia, 06 d’abril a les 15:00 h.

 2- PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 2 LLOCS DE TÈCNICS DE CERTIFICACIÓ I QUALITAT PER DURACIÓ DE 12 MESOS

Lloc de treball pensat per a una persona professional del sector agroalimentàrio que haurà de realitzar tasques tècniques principalment en oficina amb algunes eixides a explotacions agropecuaries o empreses agroalimentaries. Es tracta de verificar el cumpliment dels reglaments d’agricultura ecològica per mitjà de la revisió d’auditories, controls e informes analítics. Persona amb formació universitària i una clara orientació cap a aspectes de certificació de qualitat agroalimentària. Una funció important del lloc de treball és l’elaboració d’informes, pel que es requereix que tingui capacitat de redacció i de síntesi. La feina es realitza dins del estàndard de qualitat segons la Norma ISO/IEC 17065:2012 per aixo es requereix experiencia en procediments i protocols, aixi com en registres i auditories internes. El perfil necessari és el d’una persona receptiva, organitzada, observadora, amb capacitat d’anàlisi de les situacions i que sàpiga treballar en grup. Es molt important tinde facilitat d’adaptación als equips de treball ja consolidats. Com també es fa atenció telefònica i personal, es requereix empatia i tracte amable i cortès.

Jornada laboral: completa.
Horari de matí i vesprada.
Lloc de treball: Seu del CAECV (Carlet).
Temps de durada del contracte: 12 mesos.
Incorporació inmediata.
Nombre de places : 2
Categoria profesional A2

Convocatòria:2018_03_oferta_convocatoria_tecnic-certificacio_caecv_20180315

Fitxa Autobaremació: 2018_03_AUTOBAREMACION

El termini de presentació dels currículums finalitza el dia, 06 d’abril a les 15:00 h.

 

3- PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 3 LLOCS DE TÈCNICS D’INSPECCIÓ PER DURACIÓ  DE 6 MESOS

Lloc de treball pensat per a una persona professional del sector agrari que haurà de realitzar tasques tècniques d’inspecció per a productors d’agricultura ecològica en camp per a l’abast de poducció vegetal. Es tracta de verificar el cumpliment dels reglaments d’agricultura ecològica per mitjà de la realització d’auditories, controls i presa de mostres. És una activitat exercida en el camp que requereix contacte diari amb els productors. El perfil necessari és el d’una persona receptiva, organitzada, observadora, amb capacitat d’anàlisi de les situacions i que sàpiga treballar en equip. També es requereix empatía i tracte amable, correcte i cortés amb els operadors. Una funció important del lloc de treball és l’elaboració d’informes, pel que es requereix que tingui capacitat de redacció i de síntesi. Persona amb formació universitària i una clara orientació cap a aspectes de certificació de practiques agrícolas. La feina es realitza dins d’uns estàndards de qualitat segons la Norma ISO/IEC 17065:2012 per aixo es requereis experiencia en redacció de procediments, protocols, aixi como gestió de registres i auditories internes. Es molt importante tindré facilitat d’adaptación als equips de treball ja consolidats.

Jornada laboral: completa
Horari de mati i vesprada
Lloc de treball: Comarques de La Safor, La Canal de Navarrés i La Ribera Alta
Temps de duració del contracte: 6 mesos
Nombre de places : 3
Categoría profesional A2

Convocatòria:02_2018_OFERTA DE TRABAJO

Fitxa Autobaremació: 02_2018_AUTOBAREMACION INSPECTOR

El termini de presentació dels currículums finalitza el dia, 06 d’abril a les 15:00 h.