LA VILA JOIOSA

CALENDARI D’ASSISTÈNCIA DEL CAECV A LA VILA JOIOSA

Durant l’any 2020 l’atenció personal del CAECV en la OCA de la Vila Joiosa seraá de 9 a 14 hores, el primer DILLUNS dels mesos que s’indiquen en el següent calendari:

FEBRER Dilluns 3 de febrer
MARÇ Dilluns 2 de març
ABRIL Dilluns 6 d’abril
MAIG Dilluns 4 de maig
SETEMBRE Dilluns 7 de setembre
OCTUBRE Dilluns 5 d’octubre
NOVEMBRE Dilluns 2 de novembre

En els mesos de juny, juliol, agost i desembre en esta oficina Comarcal, NO hi haurà atenció personal del CAECV.

DURANT TOT L’ANY, PER A QUALSEVOL CONSULTA, ESTAREM A LA SEUA DISPOSICIÓ A L’OFICINA DE CARLET:

C/ Tramuntana 16
46240 Carlet (Val̀*ncia)

TEL.: 96.253.82.41
FAX: 96.255.80.23

I les 24 hores en www.caecv.com