LA VILA JOIOSA

CALENDARI D’ASSISTÈNCIA DEL CAECV A LA VILA JOIOSA

Durant l’any 2020 l’atenció personal del CAECV en la OCA de la Vila Joiosa seraá de 9 a 14 hores, el primer DILLUNS dels mesos que s’indiquen en el següent calendari:

ENERO Lunes 4 de enero
FEBRERO Lunes 1 de febrero
MARZO Lunes 1 de marzo
ABRIL Lunes 19 de abril
MAYO Lunes 3 de mayo
SEPTIEMBRE Lunes 6 de septiembre
OCTUBRE Lunes 4 de octubre
NOVIEMBRE Lunes 8 de noviembre

En els mesos de juny, juliol, agost i desembre en esta oficina Comarcal, NO hi haurà atenció personal del CAECV.

DURANT TOT L’ANY, PER A QUALSEVOL CONSULTA, ESTAREM A LA SEUA DISPOSICIÓ A L’OFICINA DE CARLET:

C/ Tramuntana 16
46240 Carlet (Val̀*ncia)

TEL.: 96.253.82.41
FAX: 96.255.80.23

I les 24 hores en www.caecv.com