VILLENA

CALENDARI 2024 D’ASSISTÈNCIA DEL CAECV A VILLENA

Cofinanciat per la Diputació d’Alacant

Al 2024 l’atenció personal del CAECV en la OCA de VILLENA serà de 9 a 14 hores, el primer DILLUNS dels mesos que s’indiquen en el següent calendari:

GENER 8 gener

FEBRER 5 febrer

MARÇ 4 març

ABRIL 15 abril

MAIG 6 maig

JUNY 3 juny

SEPTIEMBRE 2 septiembre

OCTUBRE 14 octubre

NOVEMBRE 4 novembre

En els mesos de juliol, agost i desembre en l’oficina de VILLENA, NO hi haurà atenció personal del CAECV.

DURANT TOT L’ANY, PER A QUALSEVOL CONSULTA, ESTAREM A LA SEUA DISPOSICIÓ EN L’OFICINA DE CARLET:

C/ Tramuntana 16
46240 Carlet (València)

TEL.: 962 538 241
FAX: 962 558 023

I les 24 hores en www.caecv.com