VILLENA

CALENDARI D’ASSISTÈNCIA DEL CAECV A VILLENA

Cofinanciat per la Diputació d’Alacant

Durant 2020, l’atenció personalitzada del CAECV a Villena sera a la OCA de Villena, al Carrer Poetisa Elena Montiel, 10, 03400 Villena, (Alacant), el primer dijous del mesos que s’indiquen al següent calendari:

GENER Dijous 9 de gener
FEBRER Dijous 6 de febrer
MARÇ Dijous 5 de març
ABRIL Dijous 2 d’abril
MAIG Dijous 7 de maig
SETEMBRE Dijous 3 de setembre
OCTUBRE Dijous 1 d’octubre
NOVEMBRE Dijous 5 de novembre

En els mesos de juny, juliol, agost i desembre en l’oficina de VILLENA, NO hi haurà atenció personal del CAECV.

DURANT TOT L’ANY, PER A QUALSEVOL CONSULTA, ESTAREM A LA SEUA DISPOSICIÓ EN L’OFICINA DE CARLET:

C/ Tramuntana 16
46240 Carlet (Val̀*ncia)

TEL.: 96.253.82.41
FAX: 96.255.80.23

I les 24 hores en www.caecv.com