VILLENA

CALENDARI D’ASSISTÈNCIA DEL CAECV A VILLENA

Cofinanciat per la Diputació d’Alacant

Durant 2020, l’atenció personalitzada del CAECV a Villena sera a la OCA de Villena, al Carrer Poetisa Elena Montiel, 10, 03400 Villena, (Alacant), el primer dijous del mesos que s’indiquen al següent calendari:

ENERO Jueves 7 de enero
FEBRERO Jueves 4 de febrero
MARZO Jueves 4 de marzo
ABRIL Jueves 1 de abril
MAYO Jueves 6 de mayo
SEPTIEMBRE Jueves 2 de septiembre
OCTUBRE Jueves 7 de octubre
NOVIEMBRE Jueves 4 de noviembre

En els mesos de juny, juliol, agost i desembre en l’oficina de VILLENA, NO hi haurà atenció personal del CAECV.

DURANT TOT L’ANY, PER A QUALSEVOL CONSULTA, ESTAREM A LA SEUA DISPOSICIÓ EN L’OFICINA DE CARLET:

C/ Tramuntana 16
46240 Carlet (Val̀*ncia)

TEL.: 96.253.82.41
FAX: 96.255.80.23

I les 24 hores en www.caecv.com