VILLENA

CALENDARI D’ASSISTÈNCIA DEL CAECV A VILLENA

Cofinanciat per la Diputació d’Alacant

Al 2022 l’atenció personal del CAECV en la OCA de VILLENA serà de 9 a 14 hores, el primer DILLUNS dels mesos que s’indiquen en el següent calendari:

FEBRER Dilluns 7 de febrer
MARÇ Dilluns 7 de març
ABRIL Dilluns 4 d’abril
MAIG Dilluns 2 de maig
SETEMBRE Dilluns 5 de setembre
OCTUBRE Dilluns 3 d’octubre
NOVEMBRE Dilluns 7 de novembre

En els mesos de juny, juliol, agost i desembre en l’oficina de VILLENA, NO hi haurà atenció personal del CAECV.

DURANT TOT L’ANY, PER A QUALSEVOL CONSULTA, ESTAREM A LA SEUA DISPOSICIÓ EN L’OFICINA DE CARLET:

C/ Tramuntana 16
46240 Carlet (València)

TEL.: 962 538 241
FAX: 962 558 023

I les 24 hores en www.caecv.com