OPERADORS

Nombre Dirección Email Teléfono Móvil NIF/CIF Población Situación
{{ item.nombre | removeNull }} {{ item.direccion | removeNull }} {{ item.email | removeNull }} {{ item.telefono | removeNull }} {{ item.movil | removeNull }} {{ item.nif_cif | removeNull }} {{ item.poblacion | removeNull | capitalize }} {{ item.situacion | removeNull }}

Sin resultados

La informació que es presenta a continuació haurà de ser tractada de manera adequada, pertinent i no excessiva, en relació amb l’àmbit i les finalitats per a les quals es van recaptar. En cap supòsit s’autoritza la seua explotació econòmica o ús comercial.