PREGUNTES FREQÜENTS

Què és l’agricultura ecològica?

És un sistema de producció agroalimentari que combina les millors pràctiques ambientals, un elevat nivell de biodiversitat, la preservació dels recursos naturals, el benestar animal i una producció conforme a les preferències de determinats consumidors.

En què ens beneficia el consum de productes ecològics?

Evitem la ingesta diària de residus fitosanitaris, que ens porten a acumular tòxics en el nostre organisme. La normativa de producció ecològica només autoritza els fitosanitaris d’origen natural i sense efectes nocius per a la salut. Els productes ecològics no tenen ni colorants artificials, i tampoc contenen antibiòtics, ja que està prohibit l’ús de substàncies per a estimular el creixement vegetal o la producció dels animals. Així que, a part de conservar millor sabor, els productes ecològics són més saludables i nutritius: contenen major acumulació de sucres i vitamines, minerals, proteïnes antioxidants i major percentatge de matèria seca.

 En què consisteix el període de conversió?

És la transició de l’agricultura tradicional a l’ecològica. Tal com estableix la normativa, el període és de tres anys en cultius perennes i de dos anys en els cultius anuals. Un període que s’iniciarà a partir de la presentació de la sol·licitud davant el CAECV.

Es poden utilitzar fems?

S’ha de procurar minimitzar la gestió del fem, sense arribar a aconseguir els 170 quilos de nitrogen per hectàrea i any. A més, queda prohibit l’ús de fertilitzants minerals nitrogenats, entre altres.

Com controlem plagues i malalties?

A l’hora de controlar plagues i malalties, qualsevol pràctica que es realitze ha d’orientar-se sempre en la prevenció. Com? Seleccionant les espècies i varietats adequades i realitzant un programa adequat de rotació. També es poden utilitzar mitjans mecànics de cultiu a través de la protecció dels enemics naturals mitjançant tanques, nius o el control de la flora arvense.

Com evitem riscos de contaminació?

En funció de la mena d’explotació existeixen diferents aspectes que és necessari controlar per a evitar riscos de contaminació:

S’han d’establir mesures adequades per a evitar la contaminació per deriva, per exemple, mitjançant tanques vegetals o barreres físiques.
En cas d’utilitzar maquinària compartida amb cultius convencionals, s’ha d’assegurar una correcta neteja prèvia al seu ús en el cultiu ecològic.
Si s’emmagatzemen productes d’ús convencional i ecològics, cal emmagatzemar-los de manera separada i independent, sempre ben senyalitzat.

Documentació justificant de la collita ecològica

El productor ecològic ha de guardar els justificants documentals (factures, albarans dels productes fitosanitaris emprats), i tota la informació necessària per a realitzar la traçabilitat correcta del producte. Davant qualsevol inspecció del CAECV, és imprescindible presentar emplenat el Registre de Producció Vegetal.

Descarrega’t el fullet informatiu

Folleto en valenciano