SOL·LICITUDS nou R(UE) 2018/848

Des de 01/11/2021

DOCUMENTS GENERALS
DOCUMENTS ESPECÍFICS PER ACTIVITAT I CATEGORIA

LLAURADORS

 1. Relació de parcel.les de l’explotació.
 2. Descripció de l’explotació i mesures.

SEMILLES I MATERIAL DE REPRODUCCIÓ VEGETAL

 1. Relació de parcel.les de producció de semilles i material de reproducció vegetal.
 2. Descripció de l’explotació i mesures.

RAMADERS

 1. Relació d’animals i pastures de l’explotació.
 2. Descripció de l’explotació i mesures.

ALGUES I PRODUCTES D’AQÜICULTURA

 1. Relació d’espècies (algues i productes d’aqüicultura).
 2. Descripció de l’explotació i mesures: producció d’algues i/o recolecció d’algues silvestres.

EMPRESES (PREPARACIÓ/ COMERCIALITZACIÓ/ DISTRIBUCIÓ/ EMMAGATZEMATGE/ IMPORTACIÓ/ EXPORTACIÓ)

 1. Relació de productes i grups de productors.
 2. Descripció de l’activitat i mesures.

GRUPS D’OPERADORS

 1. Descripció de l’explotació i mesures de cada membre del grup. (Veure document AGRICULTORS/RAMADERS).
 2. Descripció de l’activitat i mesures del centre de transformació.
ALTRES DOCUMENTS