ALTRES PRODUCTES
(annex I del R(UE) 2018/848)

ALTRES PODUCTES ALS QUE FA REFERÈNCIA L’ARTICLE 2, APARTAT 1 DEL R(UE) 2018/848

 • Llevats destinats al consum humà o animal.
 • Herba mat, dacsa dolça, fulles de vinya, margallons, brots de llúpol i altres parts comestibles similars de plantes i productes obtinguts d’estes.
 • Sal marina i altres sals per a alimentació i pinsos.
 • Capolls de seda aptes per al debanament.
 • Gomes i resines naturals.
 • Cera d’abelles.
 • Olis essencials.
 • Taps de suro natural, no aglomerats i sense substàncies aglutinants.
 • Cotó sense cardar ni pentinar.
 • Llana sense cardar ni pentinar.
 • Pells en brut i pells sense tractar.
 • Preparacions vegetals tradicionals a base de plantes.

 

AMPLIACIONS SAL