Aprovades les quotes de l’any 2021 per als operadors del CAECV

El Ple de l’Òrgan de Gestió (POG) del CAECV, ha aprovat les quotes de l’any 2021 per als operadors del CAECV. Entre les principals novetats per a aquesta anualitat, destaquen:

  • Les quotes per a les EMPRESES, s’ha treballat per a aconseguir unes quotes equitatives i assequibles a la xicoteta empresa.
  • També s’ha mantingut l’aplicació de DESCOMPTES per a tots aquells operadors amb el mateix CIF/NIF/NIE, en els diferents registres o abastos (productor, empresa i importador), afavorint així la seua aposta en la producció ecològica.
  • Amb caràcter excepcional, el POG ha acordat, per a 2021, NO APLICAR L’INCREMENT D’IPC, per la qual cosa s’han mantingut les quotes a abonar per part de qualsevol operador ecològic.

GUÍA DE QUOTES PRODUCTORS 2021

GUÍA DE QUOTES EMPRESES I IMPORTADORS 2021