EMPRESES I/O IMPORTADORS DE PAÏSOS TERCERS

Polse damunt dels títols per a descarregar els documents.

SOL.LICITUD DE CERTIFICACIÓ PER A EMPRESES I/O IMPORTADORS

Per a sol·licitar la CONCESSIÓ de la certificació, haurà d’emplenar i enviar  els següents documents:

SO.LICITUD D’AMPLIACIÓ DE PRODUCTE

Per a sol·licitar l’AMPLIACIÓ de productes, haurà d’emplenar el document corresponent, enviant-lo per correu electrònic o per correu postal. Només en el cas que esta ampliació de producte implique un nou procés productiu, nova maquinària o instal·lació, etc. haurà d’actualitzar la Memòria de l’Activitat.