PRODUCCIÓ VEGETAL

Punxa damunt dels títols per a descarregar els documents

CERTIFICACIÓ DE PRODUCCIÓ VEGETAL
 •  
 • 1. Sol.licitud de certificació de producció vegetal
 • 2. Annexe a la sol.licitud de certificació

  IMPORTANT: Una vegada emplenat, ha d’enviar-ho per MAIL (certificacion@caecv.com) sense necessitat d’imprimir-ho. No oblide posar en l’assumpte el seu nom. Si ho imprimeix, recorde indicar a la impressora el nombre de pàgines que vol imprimir, en cas contrari es imprimiran més fulles de les necessàries.

 • 3. Descripció de l’explotació

  Només per a Sol·licituds de CONCESSIÓ.
  En les Sol·licituds d’AMPLIACIÓ, s’emplenarà només si hi ha canvis significatius respecte a la Descripció ja comunicada.

 • 4. Acord de Certificació

  IMPORTANT: No oblide que ha de signar les dues fulles de l’Acord de Certificació i enviar-les al CAECV per correu postal (amb signatura original) o per email (amb signatura digital).

ALTRES DOCUMENTS
QUADERN D’EXPLOTACIÓ

Registre de Producció Vegetal d’Agricultura Ecològica (Format Word)

Registre de Producció Vegetal d’Agricultura Ecològica (Format Excel)

BASE DE DADES DE LLAVORS ECOLÒGIQUES
 • BASE DE DADES DE LLAVORS I MATERIAL DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

  La base de dades de llavors i material de reproducció vegetativa, limitada en este últim cas, de moment, a la creïlla de sembra de producció ecològica, té la seua base legal en el Reglament R(CE) 1452/2003 de la Comissió de 14 d’agost de 2003, que regula l’ús de llavors i material de reproducció vegetativa en Agricultura Ecològica.

  La Subdirecció General de Sistemes de Qualitat Diferenciada, adscrita a la Direcció General d’Alimentació del Ministeri de Medi Ambient i Medi rural i Marí, en compliment del descrit en el Reglament citat, actuarà com a gestora d’aquesta base de dades.

  Els principals usuaris d’esta base són:

  – Els agricultors que vulguen conéixer que espècies i varietats procedents de l’agricultura ecològica estan disponibles a Espanya.

  – Els proveïdors de llavors i creïlles de sembra, que hauran d’inscriure en aquesta base les varietats de producció ecològica que desitgen comercialitzar, proporcionant informació relativa a la zona de subministrament i data a partir de la qual el material està disponible.

  – Les autoritats competents i els organismes de control, que trobaran en aquesta base de dades una magnífica eina de gestió per a la concessió de les autoritzacions d’ús de varietats convencionals.

  Esta base de dades s’anirà actualitzant de manera contínua i permanent, a mesura que es vagen produint noves comunicacions de proveïdors sobre la disponibilitat de llavors i creïlles de sembra de producció ecològica. No obstant això, esta presentació és provisional i serà substituïda en breu per una altra aplicació més completa i amb mecanismes de consulta ràpids per a facilitar l’accés a la informació.

  Per a més informació, així com per a poder donar d’alta llavors en la base de dades han de dirigir-se a la següent: web del Ministeri.

  Consulta de llavors

  Llistat de proveidors

  Sol.licitud d’autorització de llavor convencional no tractada

  •