El CAECV desmunta el mite que consumir aliments ecològics és més car

El Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), entitat encarregada del control, certificació, representació i defensa dels productes ecològics, a més de la investigació i la promoció d’estos, ha editat una sèrie de microvídeos que tenen com a objectiu desmuntar el mite que consumir aliments ecològics és més car que comprar productes convencionals.
Per a argumentar aquesta idea, el CAECV, a través d’estos microvídeos, analitzarà temàtiques com els costos de producció, la salut, el medi ambient o les contribucions socials que té la producció ecològica. Concretament, s’aprofundirà en la no utilització de plaguicides químics o fertilitzants sintètics, la sobirania alimentària, la fixació de la població en zones rurals, la no contaminació d’aqüífers, el respecte pel medi ambient i els beneficis que té per a la salut de les persones el consum de productes ecològics, entre molts altres aspectes.
L’objectiu final és el d’arribar a la conclusió que comprar i consumir aliments ecològics, a llarg termini, suposa un menor cost per a la societat, ja que s’inverteix menys diners a cuidar de la salut de les persones, es produeix un estalvi d’aigua, preservem, cuidem i protegim el medi ambient i fomentem el desenvolupament rural. El lema triat és ‘Menjar ecològic no és més car. Consumeix ecològic, és més barat’.

Increment del cost de la cistella de la compra

Durant els últims mesos les notícies sobre l’increment del cost de la cistella de la compra de les llars han estat d’actualitat.
Diferents informes han afirmat “el gran sobrecost que suposa per a les famílies espanyoles triar productes més sostenibles i ecològics”, una afirmació que està lluny de la realitat al no tindre en compte aspectes bàsics com que el producte convencional és massa barat i no arriba a cobrir els costos de producció de la persona agricultora.
A més, des del punt de vista de l’economia, està demostrat que la inflació dels productes ecològics té pics significativament menors que els convencionals, per la qual cosa els primers ajuden a frenar l’increment dels preus dels aliments.

Tres microvídeos per a conéixer el sistema de producció ecològica

El primer dels microvídeos que hui es presenta, se centra en els costos de producció dels productes ecològics, analitzant aspectes com la mà d’obra, la grandària de les explotacions o les despeses addicionals generades per la contaminació per pesticides i fertilitzants nitrogenats de l’agricultura convencional.
Durant els pròxims mesos, el CAECV farà públics dos vídeos més on s’aprofundirà sobre altres aspectes com la salut, el medi ambient o els valors socials que emboliquen el sistema de producció de l’agricultura ecològica, tractant de buidar dubtes sobre algunes qüestions com per què la producció industrial aconsegueix establir uns preus tan baixos, l’impacte ambiental que té produir a gran escala, com influeix allò que consumim en el nostre entorn i de quina manera podem contribuir a un consum responsable.
En moltes ocasions, la societat opta per opcions més econòmiques sense considerar les conseqüències negatives que això pot tindre tant per a la nostra salut com per al medi ambient. Estos impactes han de pagar-los els ciutadans de la seua butxaca mitjançant impostos, assegurances mèdiques o, per exemple, subsidis al sector agrícola i ramader, amb el conseqüent cost econòmic per al contribuent.
Els mètodes de producció ecològica i el seu consum poden estalviar als països milers de milions d’euros en costos ambientals i climàtics. La Unió Europea pretén que el 25% de la terra cultivable siga ecològica en 2030. D’aconseguir-se este objectiu, es podrien estalviar fins a 4.000 milions d’euros dels costos ambientals i climàtics causats per les emissions de nitrogen i gasos d’efecte d’hivernacle.
Esta acció compta amb el suport de Caixa Popular i de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i pretén incentivar, promocionar, promoure i donar a conéixer com es produeixen els aliments ecològics.