PRODUCCIÓ DE MATERIAL VEGETAL VIVERISTA

Punxa damunt dels títols per a descarregar els documents.

CERTIFICACIÓ DE PRODUCCIÓ DE MATERIAL VEGETAL VIVERISTA

 • 1. Sol.licitud de certificació de producció de Material Vegetal – Viverista
 • 2. Annexe a la sol.licitud de certificació

  IMPORTANT: Una vegada emplenat, ha d’enviar-ho per MAIL (certificacion@caecv.com) sense necessitat d’imprimir-ho. No oblide posar en l’assumpte el seu nom. Si ho imprimeix, recorde indicar a la impressora el nombre de pàgines que vol imprimir, en cas contrari es *imprimiran més fulles de les necessàries.

 • 3. Memòria de la producció de Material Vegetal – Viverista

  Només per a Sol·licituds de CONCESSIÓ.
  En les Sol·licituds d’AMPLIACIÓ, s’emplenarà només si hi ha canvis significatius respecte a la Descripció ja comunicada.

 • 4. Accord de Certificació

  IMPORTANT: No oblide que ha de signar les dues fulles de l’Acord de Certificació i enviar-les al CAECV per correu postal (amb signatura original) o per email (amb signatura digital).

 • BASE DE DADES DE LLAVORS ECOLÒGIQUES

  • BASE DE DADES DE LLAVORS I MATERIAL DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

   La base de dades de llavors i material de reproducció vegetativa, limitada en este últim cas, de moment, a la creïlla de sembra de producció ecològica, té la seua base legal en el Reglament R(CE) 1452/2003 de la Comissió de 14 d’agost de 2003, que regula l’ús de llavors i material de reproducció vegetativa en Agricultura Ecològica.

   La Subdirecció General de Sistemes de Qualitat Diferenciada, adscrita a la Direcció General d’Alimentació del Ministeri de Medi Ambient i Medi rural i Marí, en compliment del descrit en el Reglament citat, actuarà com a gestora d’esta base de dades.

   Els principals usuaris d’esta base són:

   – Els agricultors que vulguen conéixer que espècies i varietats procedents de l’agricultura ecològica estan disponibles a Espanya.

   – Els proveïdors de llavors i creïlles de sembra, que hauran d’inscriure en aquesta base les varietats de producció ecològica que desitgen comercialitzar, proporcionant informació relativa a la zona de subministrament i data a partir de la qual el material està disponible.

   – Les autoritats competents i els organismes de control, que trobaran en aquesta base de dades una magnífica eina de gestió per a la concessió de les autoritzacions d’ús de varietats convencionals.

   Esta base de dades s’anirà actualitzant de manera contínua i permanent, a mesura que es vagen produint noves comunicacions de proveïdors sobre la disponibilitat de llavors i creïlles de sembra de producció ecològica. No obstant això, esta presentació és provisional i serà substituïda en breu per una altra aplicació més completa i amb mecanismes de consulta ràpids per a facilitar l’accés a la informació.

   Per a més informació, així com per a poder donar d’alta llavors en la base de dades han de dirigir-se a la següent: web del Ministeri.

   Consulta de llavors

   Llistat de proveidors

   Sol.lcitud d’autorització de llavor no convencional no tractada