PUBLICADES LES AJUDES AL MANTENIMENT DE LA CERTIFICACIÓ 2024

La Conselleria d’Agricultura, Ganadería i Pesca ha publicat les ajudes a la certificació de la producció ecològica 2024

👫🏻 Persones beneficiàries: operadores/s inscrites/s en el Registre de Productores/s i/o en el Registre d’Empreses del CAECV i que estiguen al corrent del pagament de la quota de manteniment de la certificació 2024.

💰 Despeses subvencionables: imports abonats per la quota de manteniment de la certificació de l’any 2024. No és subvencionable la quota de registre.

📈 Intensitat de l’ajuda: serà al 80% de les despeses subvencionables, respectant el límit màxim permés per la reglamentació europea d’aplicació. En el cas que no existisca crèdit suficient es procedirà al prorrateig del crèdit disponible.

🗓️ Termini de presentació: De 13 de juny al 4 de juliol de 2024.

📍On tramitar les ajudes:

És necessari tindre cita prèvia telefonant a 962 538 241 – 618 583 902 – 636 734 887 – 606 556 762 – 626 650 119 – 660 063 407 – 629 521 264 – 699 759 500

  • En la seu de Carlet de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores i dimarts i dijous de 16.00 a 18.00 hores fins al 28.06.2024.
  • Ajuntament d’Utiel el dimecres 19.06.2024 de 09.00 a 14.00 hores.
  • OCA de Villena el dimecres 19.06.2024 de 09.00 a 14.00 hores.
  • OCA de Requena el dimecres 19.06.2024 de 09.00 a 14.00 hores.

📝 Documentació a aportar per a si ho tramita via CAECV: