Agricultura destina 11,6 milions de € en ajudes per a la conversió i manteniment de l’agricultura ecològica

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència, Climàtica i Transició Ecològica té previst destinar 11,6 milions de € en ajudes parell la conversió i manteniment de l’agricultura ecològica, en el marc de la Política Agrícola Comuna (PAC) per a l’any 2021.

A causa del moment de transició en el qual ens trobem, i fins que comencen a aplicar-se les intervencions del Pla estratègic de la PAC a partir de 2023, la Conselleria té previst que la nova convocatòria 2021 contemple compromisos a dos anys, 2021 i 2022, tant per a CONVERSIÓ COM PER A MANTENIMENT.

A través de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), encarregada de l’aplicació en la Comunitat Valenciana de la PAC, es destinaran inicialment 11,6 milions d’euros per a totes dues operacions, de conversió i de manteniment, però s’espera aprofitar les partides addicionals corresponents al període transitori per a incrementar aquest pressupost.

A estes ajudes podran acollir-se aquells agricultors que apliquen pràctiques agrícoles ecològiques i que hagen sol·licitat la certificació davant el CAECV ABANS DEL 31 DE DESEMBRE DE 2020, per la qual cosa si vol optar a les ajudes, és obligatori que estiga certificat abans de la data indicada.

Una vegada la Conselleria publique les ajudes i els terminis de presentació d’aquestes, des del CAECV ens tornarem a posar en contacte amb vosté per a explicar-los la documentació a presentar, el procediment a seguir i els terminis a complir.